Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue

More >List of digitized titles
>Feeling lucky
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleConcept waer naer den doorluchtighen hoochgheboren furst Mauritius van Nassouwen, prince van Orangien ... als gouverneur ende stadthouder vande stadt, steden ende lande van Utrecht, op den xxiiij. Julij 1618, neffens die gecommiteerdens vande Ho: Mo: Heeren Staten Generael ... ghestelt heeft, een vroetschappe van veertich personen, die welcke haer daer naer int verkiesen vande burgemeesters, schepenen ende raden ofte vroetschappen, voortsaen sullen hebben te reguleren.Translate
TypePamphletTranslate
Imprint[S.l.] : [s.n.] Translate
Place? 1627 Translate
Publisher?, Translate
Year[1621] Translate
Size21 cm Translate
AnnotationJaar van uitg. op titelbl. abusievelijk: 1627.
Binding note: Wttewaall 1618 dl 141
Binding note: Wttewaall 1627-35 dl 228
Van der Wulp 1580
Van Someren 618
Imprint: Gedruckt voor een Liefhebber der Privilegie ende Vryheyt, int jaer 1627.
Collational formula: A:4.
Also available in online version.
Translate
LocationUtrechtTranslate
Call numberWttewaall 1618 dl 141; Wttewaall 1627-35 dl 228Translate