Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat

More >List of digitized titles
>Feeling lucky
>Contact
Loading ...
- Item info -
Title of descriptionPaskaart van het westelijk deel van de Middellandse Zee uit het 'Caertboeck vande Midlandtsche Zee' door Willem Barentsz, Franse editie uitgegeven door Johannes Janssonius, 1626Translate
TitleHydrographica descriptio maris Mediterran. in qua orae maritimae Hispaniae a Charidemo, usque ad Artemisium promontorium, Ebusus item insula, et Barbariae orae a promont. (quod dicitz, Cap. de Hone) Juliã Caesaream usque, necnon et portus, promontoria, ins. adjacentes, vada, brevia et syrtes accuratissime describuntur Translate
Parallel titleBeschryvinge vandê Zeecusten van Spaengen beginnende van Cabo dagata tot de C. Martin, midschaders het eyland Yviça ende ooc de Barbarische custê van Caep de Home tot de stad van Alger, met alle havenen, reeden, bayen, ondiepten, clipTranslate
AuthorBarentsz., Willem, Translate
TypeMapTranslate
Region Middellandse-Zeegebied. Translate
ImprintA Amsterdam : chez Jean Jeanssz.,Translate
Year1626.Translate
Techniquekoperdiepdruk. Translate
Size37 x 33 cm. Translate
AnnotationZie: 'Toonneel des Aerdrijcx', nr. 24; Willem Barentsz., 'Caertboeck vande Midlandtsche Zee', Amsterdam 1595, (facsimile with introduction by C. Koeman). Amsterdam, Theatrum Orbis Terrarum Ltd., 1970. Koeman 4, 21-26 (Bar 5) Translate
CommentZijn grootste bekendheid heeft Willem Barentsz. (ca. 1560-1597) te danken aan zijn aandeel in de Nederlandse poolreizen aan het eind van de 16de eeuw. Overbekend is zijn overwintering op Nowaja Zemlja in 1596/97. Tussen zijn drie poolreizen door heeft hij nog kans gezien een zeemansgids samen te stellen voor de zogenaamde Straatvaart, de handel via de Straat van Gibraltar met de landen aan de Middellandse Zee. Zijn zeemansgids, de eerste gedrukte voor dit gebied, is te beschouwen als een vervolg op de 'Spieghel der Zeevaerdt' van Lucas Jansz. Waghenaer uit 1584/85. Waghenaers zeemansgids omvat de kusten van West-Europa tot aan de Straat van Gibraltar. Toen in het laatste decennium van de 16de eeuw de Nederlandse handel naar het Middellandsezeegebied toenam, ontstond er behoefte aan betere navigatiemiddelen. Barentsz.' zeemansgids voor dit gebied werd in 1595 gepubliceerd door Cornelis Claesz., de meest befaamde uitgever op het gebied van geografie en kartografie te Amsterdam aan het eind van de 16de en begin van de 17de eeuw. Het 'Caertboeck vande Midlandtsche Zee' bevat tien kaarten, met uitzondering van de overzichtskaart zijn ze gegraveerd door pieter van den Keere. Deze 'Franstalige' editie van 1626 bevat alleen kaarten, teksten die bij de andere edities tussen en op de achterzijde van de kaarten staan ontbreken. Het enige Franstalige aan deze editie is dan ook de - opgeplakte - titel. Zoals in die tijd gebruikelijk is niet alleen de titel, maar zijn ook de namen in het Frans vertaald. Willem Barentsz. wordt 'Guillaume Bernart', Johannes Janssonius (Latijnse vorm voor Jan Jansz.) wordt 'Iean Ieanssz(!)'.Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberKaart *VIII*.N.f.3 (2)Translate