Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue

More >List of digitized titles
>Feeling lucky
>Contact
Loading ...
- Item info -
Title of descriptionKaart van de metaalnijverheid in Nederland uit de 'Statistiek van Nederland : bedrijfstelling 31 december 1930', CBS, 1936Translate
TitleBedrijfstelling, 31 December 1930 /Translate
TypeBookTranslate
Size35 cm. Translate
NoteKaart No 2Translate
AnnotationVoor voorlopige gegevens van de zeescheepvaart en de zeevisscherij zie: Uitkomsten der bedrijfstelling 1930.
Zie ook: Gegevens per gemeente betreffende de bedrijfsklassen volgens de bedrijfstelling van 31 December 1930.
Ook met Franse titel op de achteromslag: Recensement industriel, 31 décembre 1930.
3 dl. in 5 bd.
I. Statistiek der vestigingen. 1. Nijverheid. 2. Visscherij, handel, verkeer, bank- en verzekeringswezen, overige bedrijven. II. Statistiek der ondernemingen, vestigingen en technische eenheden. Statistiek der economisch-geografische gebieden. III. Inleiding. Bijvoegsel: Cartogrammen.
ex.: uitsluitend bijvoegsel (Cartogrammen) van dl. 3 aanwezig.
Also available in online version.
ex.: uitsluitend bijvoegsel (Cartogrammen) van dl. 3 aanwezig
Translate
CommentOp basis van de Bedrijfstelling van 1930 werd door het CBS een aantal kaarten geproduceerd waarop de uitkomsten van de verzamelde statistische gegevens werden gevisualiseerd, behorend bij rapporten. Het zijn de eerste kaarten die op deze schaal aan de hand van proportionele diagrammen – hier staafdiagrammen – de lezers in staat stellen de verschillende grootheden met elkaar te vergelijken. De kaart geeft zo een goed overzicht van de verspreiding van de metaalnijverheid over het land, op basis van de aantallen te werk gestelde personen (1 cm = 400 personen), maar tevens van de differentiatie binnen de metaalnijverheid, aan de hand van de verschillende kleuren van de staven. Scheepswerven vormen op deze kaart een aparte categorie van metaalnijverheid; dat maakt het mogelijk de werkgelegenheid in de scheepsbouw in 1930 te vergelijken met die in 1858 en 1906, zie elders in deze collectie gedigitaliseerde thematische kaarten met de door Blink getekende kaarten in de atlas van Everwijn.Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberKaart *VII*.B.a.523Translate