Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat

More >List of digitized titles
>Feeling lucky
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleMen doet een yeghelijck weten dat d'Ed. Mog. Heeren Staten 'sLands van Utrecht de Illustre Schole der Stadt Utrecht gheerigeert ende verheven hebben tot een academie ofte universiteit ... Ende dat hier van de inauguratie ofte inleydinghe geschieden sal in de Dom-Kercke op Woens-dach den xvien Martii nae den ouden stijl, ofte den xxvien, nae den nieuwen stijl, omtrent ten negen uyren voor noen.Translate
TypeBookTranslate
ImprintTot Utrecht : by Gillis ende Pieter Roman,Translate
Year1636.Translate
Size39 cm. Translate
AnnotationProclamatie van de staten van Utrecht betreffende de oprichting van de Universiteit Utrecht. Translate
LocationUtrechtTranslate
Call numberHG fol 99 dl 2Translate