Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue

More >List of digitized titles
>Feeling lucky
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleAlgemeen middel tot de practijck der doorzight-kunde op tafereelen, of regel-lose buytengedaenten, mitsgaders eenige bezonderheden, nopende dees kunst, en die der plaet-snijdingh.Translate
AuthorBosse, Abraham
Translate
TypeBookTranslate
Imprintt'Amsterdam : by Dancker Danckersz. Translate
PlaceAmsterdam 1641 Translate
PublisherDanckertsz, Dancker Translate
Year1664. Translate
Techniqueill. Translate
Size15 cm Translate
Notep. 25 t/m p. 32 komen 2x voor, hernoemd als 32a t/m 32hTranslate
AnnotationAuteur is Abraham Bosse.
Binding note: ODA 7581 dl 2
De platen met gegraveerde titel: De figuuren en redeneeringen tot de practyck der perspective op tafereelen of regel loose buyten gedaanten door A. Bosse.
Imprint: t'Amsterdam. By Dancker Danckersz. Kunst-verkoper in de Kalverstraat. Anno 1664.
Colophon: t'Amsterdam, Gedruckt by Dancker Danckersz. in de Kalverstraat, Anno 1664.
Also available in online version.
Translate
LocationUtrechtTranslate
Call numberODA 7581 dl 2 ConTranslate