Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue

More >List of digitized titles
>Feeling lucky
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleBatavia sacra, of kerrelyke historie en oudheden van Batavia /Translate
AuthorHeussen, Hugo Franciscus van
Translate
TypeBookTranslate
ImprintT'Antwerpen : voor Christianus Vermey Translate
Year1715-1716. Translate
Techniqueill. Translate
Size19 cm. Translate
Notep. 242, p. 243 en p. 244 als p. 142, p. 143 en p. 144, p. 599 als p. 559, pl. 362 als pl. 363Translate
AnnotationAuteur is: Hugo Franciscus van Heussen.
Vertaler is Hendrik van Rijn.
Christiaan Vermey was werkzaam te Leiden.
Titel titelgravure en titel van dl. 2 en 3: Batavia sacra, of kerkelyke historie van Batavia.
I. behelzende de levens van onze eerste geloofsverkondigers, mitsgaders van de Utregtsche bisschoppen, en van de voornaamste personen die hier te lande in geleerdheit of heiligheit uytgemunt hebben. - II. behelzende de levens, ordonnantien, oorlogen en andere voorvallen der Utregtsche bisschoppen ... ; met verscheide aantekeningen, raakende de oudheden, ceremonien, en plegtigheden zoo van kloosters als van kerken. - III. behelzende de daaden van de Utregtsche bisschoppen en van de pausselijke vikarissen in de Vereenigde Nederlanden ... ; met verscheide aantekeningen, zoo wegens het opregten der nieuwe bisdommen, als de beswaarnissen omtrent het aanneemen der Trentische Kerkvergaderinge opgehelderd.
Ook verschenen als dl. 1 van: Kerkelyke historie en outheden der zeven Vereenigde Provincien.
Voor appendix zie: Aanhangsel op de kerkelyke oudheden van Nederland / [door Arnold Drakenborch]
Also available in online version.
Translate
LocationUtrechtTranslate
Call numberODA 7869Translate