Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue

More >List of digitized titles
>Feeling lucky
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleFragmenten van middeleeuwse meerstemmige liederen.Translate
TypeMaculatureTranslate
Year[ca. 1440] Translate
Size.. cm Translate
AnnotationDatering gebaseerd op artikel van J. W. Muller in: Tijdschrift voor Nederlandsche taal- en letterkunde. - Dl. 25 (1906) ; p. 1-60.
Titel in A. Hulshof, Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Universitatis Rheno-Traiectinae: Brokstukken van middeleeuwsche meerstemmige liederen, afkomstig uit oude boekbanden van de Utrechtsche Universiteitsbibliotheek.
Bevat: 1. Fragmenten van een Nederlands-Frans liedboek. 2. Fragmenten van een Frans-Nederlands liedboek. 3. Latijnse tekst op vierlijnige balken.
Hs. 1846-1: Vier dubbele bladen (I, II, III, VI), een klein stukje (IV), een enkel blad (IV). - Ca. 320 x ca. 240 mm. - Op elke pag. 11 of 12 vijflijnige balken, met ruitvormige en vierkante, zwarte, in een enkel geval, rode noten, en daaronder tekst in Gotische letters. - Afkomstig uit: L fol 54 en 56 en 106 C 2 en 4.
Hs. 1846-2: Vier dubbele bladen. - Ca. 220 x 170 mm. - Op elke pag. 9 vijflijnige balken, met ruitvormige en vierkante zwarte, afgewisseld met roode, noten, met daaronder tekst in Gotische letters. - Afkomstig uit: L fol 412.
Hs. 1846-3: Anderhalf blad. - 238 x 240 mm.
Hierbij gevoegd: envelop met fotocopieën van alle bladen, met uitzondering van 1846 1., VI 2.
Te citeren als: Universiteitsbibliotheek Utrecht Hs. 1846.
[A. Hulshof], Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Universitatis Rheno-Traiectinae. II. Traiecti ad Rhenum 1909. p. 235.
Two chansonniers from the Low Countries. French and Dutch polyphonic songs from the Leiden and Utrecht fragments (Early 15th century). Ed. by J. van Biesen & J.P. Gumbert. Amsterdam 1985. (= Monumenta Musica Neerlandica, 15). (Hs. 1846, 2).
M. de Bruin & J. Oosterman (samenst.), Repertorium van het Nederlandse lied tot 1600 / Repertory of Dutch songs until 1600. 2 dl. + 1 cd-rom. Gent 2001. (= Studies op het gebied van de cultuur in de Nederlanden 4).
E. Schreurs, Anthologie van muziekfragmenten uit de Lage Landen (Middeleeuwen -Renaissance). Polyfonie, monodie en leisteenfragmenten in facsimile = An anthology of music fragments from the Low Countries (Middle Ages- Renaissance). Polyphony, monophony and slate fragments in facsimile. Leuven 1995. p. 30-36 (Hs. 1846, 1: facsimile).
R. Strohm, 'The Ars Nova fragments of Gent', in: Tijdschrift van de Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis 34 (1984), p. 109-131. p. 105-106 (Hs. 1846, 1).
R. Strohm, The Rise of European Music, 1380-1500. Cambridge, 1993. (Hs. 1846, 1).
B. Schmid, 'Zur Reconstruktion einer Gloria-Motette von Engardus in den Paduaner Fragmenten', in: Die Musikforschung 38 (1985), p. 195-201. (fol. 1Av).
G. Reaney, Manuscripts of Polyphonic Music (ca. 1320-1400). München, etc. [1969]. (= Répertoire international des sources musicales, B IV, 2. p. 317-325.
G. Reaney, 'New sources of Ars Nova Music', in: Musica disciplina 1965, p. 60-63. p. 60-63.
J.W. Muller, 'Brokstukken van Middeleeuwse meerstemmige liederen', in: Tijdschrift voor Nederlandsche taal- en letterkunde 25 (1906), p. 1-60. (uitv. beschrijving en uitg. van de Nederlandse liederen).
D. Leech-Wilkinson, 'Articulating Ars Subtilior song', in: Early music 30 (2002), p. 7-18.
W.K. Kreyszig, Anonymous compositions from the late-fourteenth and early-fifteenth centuries. Wien 1984. (= Forschungen zur älteren Musikgeschichte, 5). p. 192-208 & Krit. app. p. 28-29 en 80-107 (uitg. Hs. 1846, 2, f. 30v).
W.K. Kreyszig, Ten anomymous vocal and instrumental compositions from the late-fourteenth and early fifteenth centuries: a critical edition. Dissertatie Univ. of Western Ontario. London, Ont. 1980. p. 192-208 & Krit. app. p. 28-29 en 80-107 (uitg. Hs. 1846, 2, f. 30v).
Bedreigde klanken? Muziekfragmenten uit de Lage Landen (Middeleeuwen-Renaissance). Tent. cat. [kasteel Alden Biezen] , Bilzen. Leuven /Peer 1995. p. 19-21 nr. 16-17.
D. Leech-Wilkinson, 'Articulating Ars Subtilior song', in: Early music 30 (2002), p. 7-18. p. 7-18, afb. op p. 17.
F.A. Stafleu, 'The Miquel - Schlechtendal correspondence: a picture of European botany, 1836-1866', in: Essays in biohistory and other contributions presented to Frans Verdoorn on the occasion of his 60th birthday, p. 295-341 [= Regnum Vegetabile, 71 (1970), p. 295-341]. p. 295-341 (uitgave van 32 van de 35 brieven van D.F.L. von Schlechtendal).
E. Stam, 'Het Utrechtse fragment van een Zeeuws-Vlaams markt-roepen-motetus', in: Tijdschrift van de Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis 21 (1968), p. 25-36.
M.M. van Delft, 'Een Gloria-fragment in de Universiteitsbibliotheek te Utrecht', in: Tijdschrift van de Vereniging voor Nederlandse muziekgeschiedenis 19 (1960), p. 84-85. p. 84-85 (over Hs. 1846, 1).
H. Wagenaar-Nolthenius, Nederlands muziekleven in de middeleeuwen. Inaugurale rede Univ. Utrecht. Utrecht, etc. 1958. p. 17.
Translate
LocationUtrechtTranslate
Call numberHs 6 E 37 (Hs. 1846)Translate