Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue

More >List of digitized titles
>Feeling lucky
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleJournael, of dagh-register, gehouden by seven matroosen, in haer overwinteren op Spitsbergen in Maurits-Bay, gelegen in Groenlandt, t' zedert het vertreck van de visschery-schepen der geoctroyeerde Noordtsche Compagnie, in Nederlandt, zijnde den 30. Augusty, 1633. tot de wederkomst der voorsz. schepen, den 27. May, anno 1634. /Translate
AuthorBrugge, Jacob Segersz. van der
Translate
TypeBookTranslate
Imprintt' Amsterdam, : gedruckt by Gillis Joosten Saeghman, #in de Nieuwe-Straet#, ordinaris drucker van de Journalen der Zee- en Landt-reysen Translate
PlaceAmsterdam 1665 Translate
PublisherSaeghman, Gillis Joosten Translate
Year[ca.1665] Translate
Techniqueill. Translate
Sizein-4. Translate
AnnotationA-F 4.
Titel is geselecteerd voor digitalisering voor de Universiteit van Amsterdam in het kader van het Google Books-project.
Binding note: T qu 230 (Rariora) dl 7
Translate
CommentStuyvesantTranslate
CommentStuyvesantTranslate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberMAG: T qu 230 (Rariora) dl 7Translate