Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat

More >List of digitized titles
>Feeling lucky
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleJournael, of dagh-register, gehouden by seven matroosen, in haer overwinteren op Spitsbergen in Maurits-Bay, gelegen in Groenlandt, t' zedert het vertreck van de visschery-schepen der geoctroyeerde Noordtsche Compagnie, in Nederlandt, zijnde den 30. Augusty, 1633. tot de wederkomst der voorsz. schepen, den 27. May, anno 1634. Translate
AuthorBrugge, Jacob Segersz. van der, Translate
TypeBookTranslate
Imprintt' Amsterdam, : gedruckt by Gillis Joosten Saeghman, #in de Nieuwe-Straet#, ordinaris drucker van de Journalen der Zee- en Landt-reysen,Translate
Year[ca.1665]Translate
Techniqueill. Translate
Sizein-4. Translate
AnnotationA-F 4. Titel is geselecteerd voor digitalisering voor de Universiteit van Amsterdam in het kader van het Google Books-project. Translate
CommentStuyvesantTranslate
CommentStuyvesantTranslate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberMAG: T qu 230 (Rariora) dl 7Translate