Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue

More >List of digitized titles
>Feeling lucky
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleRecepten ;Translate
AuthorJohannes Coninck.
Translate
TypeManuscriptTranslate
Year[ca. 1560] Translate
Size211 x 154 (185 x 120) mm. Translate
NoteTussen p. 21-22 bevinden zich nog 2 ongenummerde pagina'sTranslate
AnnotationArtes teksten.
Bevat o.a. recepten, medische recepten, traktaten over de pokken, uroscopie, obstetrie en chirurgie, wonderdranken.
Op p. 93 wordt ene Johannes Coninck genoemd. Het is niet duidelijk of dit de auteur of slechts de copiïst is.
Voor een volledige inhoudsopgave zie: Repertorium van de Middelnederlandse artes-literatuur / R. Jansen-Sieben. - P. 346-347; en: Johannes Conincks "Cirurgia" of "Hantgewerck int lichame der menschen" / ed. Willy L. Braekman . - (Scripta 14).
Datering: begin 2de helft 16de eeuw.
P. 97-99 en 125-185 bevatten recepten en traktaten over de pest uit de 17de eeuw.
Blanco pagina's: 100-102, 123, 186-198.
Tussen p. 124 en 125 zijn drie bladen uitgescheurd.
In langdurige bruikleen van het Voerman Museum Hattem.
Edities in druk: P. 35-41: Johannes Conincks instructies voor vroedvrouwen uit de zestiende eeuw / door W. L. Braekman. - In: Volkskunde ; jg. 88(1987), p. 120-130; P. 103-122: Johannes Conincks Cirurgia of Hantgewerck int lichame der menschen / ed. Willy L. Braekman . - (Scripta 14).
Te citeren als: Universiteitsbibliotheek Utrecht Hs. Hattem C 3.
Jansen-Sieben H200
Perkamenten band.
J. Coninck, 'Cirurgia of Hantgewerck int lichame der menschen'. Ed. Willy L. Braekman. Brussel 1985 (= Scripta 14), p 12 e.v. (tekstuitgave).
W.L. Braekman, 'Johannes Conincks instructies voor vroedvrouwen uit de zestiende eeuw', in: Volkskunde 88 (1987), p. 120-130.
Perkamenten band
Chr. Boot, 'Gattungsgeschichtliche Anmerkungen zu Johannes Conincks "Cirurgia"" of ""Hantgewerckt int lichame der menschen", in: Miscellanea Neerlandica. Opstellen voor Dr. Jan Deschamps ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardaf, II.. Onder red. van E. Cockx-Indestege & F. Hendrickx. Leuven 1987, p. 339-344.
R. Jansen-Sieben, Repertorium van de middelnederlandse artes-literatuur. Utrecht 1989. p. 346-347.
20121129
20121129.
Translate
CommentBevat o.a. recepten, medische recepten, traktaten over de pokken, uroscopie, obstetrie en chirurgie, wonderdranken. Op p. 93 wordt ene Johannes Coninck genoemd. Het is niet duidelijk of dit de auteur of slechts de copiist is.Translate
CommentIncludes recipes, medical recipes, texts on the smallpox, uroscopy, obstetrics and chirurgy, magic potions. On p. 93 is referred to one Johannes Coninck. It is uncertain whether he is the author or merely a copyist.Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberHSS: Hs Hattem C 3Translate