Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat

More >List of digitized titles
>Feeling lucky
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleMedecyn boec. Daer inne alle wtwendighe, ende inwendige parthyen des menschen lichaems, met alle hare sieckten ende ghebreken, van den hoofde af, tot de voeten toe, begrepen zijn, ende daerinne ooc geleert wort, hoe datmen alle deselve ... helpen, ende cureren sal ... Translate
AuthorWirsung, Christoph, Translate
TypeBookTranslate
EditionDe derde verbeterde druck. Translate
ImprintTot Dordrecht : ghedruckt by Isaac Ianssz. Canin,Translate
Year1601.Translate
Sizein-2. Translate
Notep.115 als 116, p.291 als 293, p. 672 als 671Translate
AnnotationHet toegevoegde stuk, met afz. sign., ongepag.: 'Eenen seer schoonen, ende excellenten Coc-boeck inhoudende alderleye wel geexperimenteerde cokagien, van gebraedt, ghesoden, pasteyen, taerten, toerten, vlaeyen, saussen, sopen, ende diergelijcke: ooc diversche confeytueren ende drancken' Ferro 83b Titel is geselecteerd voor digitalisering voor de Universiteit van Amsterdam in het kader van het Google Books-project. Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberU-MUS: DM 11Translate