Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue

More >List of digitized titles
>Feeling lucky
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleOnomatomantie = Spera van Apuleius Plutonis.Translate
TypeManuscriptTranslate
Year[ca. 1530] Translate
Size138 x 104 (105 x 90) mm. Translate
AnnotationArtes teksten.
Medisch handboek, bevattende o.a. recepten, prognoses, aantekeningen over koorts, buikloop etc., vogelspreuken op rijm, beschrijvingen van ziektebeelde, een medisch handboek.
Voor een volledige inhoudsopgave zie: Repertorium van de Middelnederlandse artes-literatuur / R. Jansen-Sieben. - P. 347-348; en: Een Hattems medisch vademecum uit de vroege zestiende eeuw / door W. L. Brakman. - In: Volkskunde ; jg. 86(1985), p. 87-88.
Datering gebaseerd op watermerken: Briquet no. 8157, geattesteerd tussen 1524 en 1531 en Briquet no. 7205, geattesteerd tussen 1526 en 1536.
In langdurige bruikleen van het Voerman Museum Hattem.
Editie in druk: P. 1-15: De cirkel van Apuleius en verwante prognosemethode uit de vroege zestiende eeuw. - In: Miscellanea Neerlandica : opstellen voor Dr. Jan Descamp. - Leuven, 1987. - Dl. 2, p. 339-344.
Editie in druk: P. 20, 29-31, 55-58, 69-72, 126-133, 136-138, 181-185, 191-194, 201: Een Hattems medisch vademecum uit de vroege zestiende eeuw / door W. L. Brakman. - In: Volkskunde ; jg. 86(1985) ; p. 85-102.
Editie in druk: Vogelspreuken op p. 46, 47, 48, 51, 52, 61, 62, 73, 74, 75: Vogelspreuken op rijm uit de vroege zestiende eeuw / door W. L. Braekman. - In: Handelingen / Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis. - Jg. 38(1984), p. 175-188.
Te citeren als: Universiteitsbibliotheek Utrecht Hs. Hattem C 4.
Jansen-Sieben H210
W.L. Braekman, 'Vogelspreuken op rijm uit de vroege zestiende eeuw'. in: Handelingen van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis 38 (1984), p. 175-188.
W.L. Braekman, 'Een Hattems medisch vademecum uit de vroege zestiende eeuw', in: Volkskunde 86 (1985), p. 85-102.
W.L. Braekman, 'De cirkel van Apuleius en verwante prognosemethode uit de vroege zestiende eeuw', in: Miscellanea Neerlandica. Opstellen voor Dr. Jan Deschamps ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag, II. Onder red. van E. Cockx-Indestege & F. Hendrickx. Leuven 1987, p. 345-355.
R. Jansen-Sieben, Repertorium van de middelnederlandse artes-literatuur. Utrecht 1989. p. 347-348.
20121129
20121129.
Translate
CommentMedisch handboek, bevattende o.a. recepten, prognoses, aantekeningen over koorts, buikloop, etc., vogelspreuken op rijm, beschrijvingen van ziektebeelden, astrologische teksten. Inclusief Onomatomantie (Spera van Apuleius Plutonis).Translate
CommentMedical handbook, including recipes, prognoses, notes on fever, diarrhoea, etc., bird spells in rhyme, notes on diseases, astological texts. Includes Onomatomanty (Spera of Apuleius Plutonis).Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberHSS: Hs Hattem C 4Translate