Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record

More >List of digitized titles
>Feeling lucky
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleKroniek van het St. Nikolaasklooster tot 1477, met enige bijgevoegde stukken.Translate
TypeManuscriptTranslate
Imprint[Utrecht] : [St. Nikolaasklooster] Translate
Year[1477-1500]. Translate
Techniquepenwerkinitiaal met Utrechts draakje, blauwe en rode lombarden, rubricering Translate
Size155 x 110 (108 x 67) mm. Translate
AnnotationDatering: laatste kwart 15de eeuw.
Op omslag in contemporaine hand: Hier vintmen hoe dat onse convent ierst begonnen is.
Op omslag in latere hand: Beginsels der Utregse kloosters en conventen.
Voor gedrukte editie zie: Kronijk van het S. Nicolaas-klooster te Utrecht / [inl. en transcr.: P. J. Vermeulen]. - In: Tijdschrift voor oudheden, statistiek, zeden en gewoonten, regt, genealogie en andere deelen der geschiedenis van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht. - Dl. 4 (1850) ; p. 71-100.
Geschiedenis van Sint-Nicolaasklooster te Utrecht (zusters van het Gemene Leven, sedert 1339 tertiarissen van Sint-Franciscus) van 1337 tot 1477, geschreven door een anonieme kloosterzuster. De geschiedenis loop door tot 1466 (fol. 24r) en gaat op een later tijdstip door tot 1477. Fol. 27v-30r zijn onbeschreven, maar al wel gelineëerd en Romeins gefoliëerd. Fol. 30v-31r zijn beschreven in een andere, jongere hand, maar niet ná 1500.
Te citeren als: Universiteitsbibliotheek Utrecht Hs. 1260 (Hs 5 L 9).
Perkamenten omslag.
P.A. Tiele, Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Universitatis Rheno-Trajectinae. I. Trajecti ad Rhenum. Hagae Comitis 1887. p. 301.
Perkamenten omslag.
M. Carasso-Kok, Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen. 's-Gravenhage 1981. (= Bibliografische reeks van het Nederlands Historisch Genootschap 2). nr. 195.
Handschriften en oude drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek. Catalogus bij de tentoonstelling in het Centraal Museum te Utrecht ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van de bibliotheek der Rijksuniversiteit, 1584-1984. Utrecht 1984. p. 117-118 nr. 45, afb. op p. 116.
Stooker, K. and T. Verbeij, Collecties op orde. Middelnederlandse handschriften uit kloosters en semi-religieuze gemeenschappen in de Nederlanden. Leuven 1997, no. 1215.
Perkamenten omslag
Translate
CommentGeschiedenis van Sint-Nicolaasklooster te Utrecht (zusters van het Gemene Leven, sedert 1339 tertiarissen van Sint-Franciscus) van 1337 tot 1477, geschreven door een anonieme kloosterzuster in het Middelnederlands. De geschiedenis loop door tot 1466 (fol. 24r) en gaat op een later tijdstip door tot 1477. Fol. 27v-30r zijn onbeschreven, maar al wel gelineëerd en Romeins gefoliëerd. Fol. 30v-31r zijn beschreven in een andere, jongere hand, maar niet ná 1500.Translate
CommentHistory of the Sint-Nicolaasklooster in Utrecht (sisters of the Common Life, from 1339 onwards the Third Order of Saint Francis) from 1377 to 1477, written by an anonymous sister in Middle Dutch. The history ends in 1466 (fol. 24r), and was later continued up to 1477. Fol. 27v-30r are blank, though liniated and foliated with Roman numerals. Fol. 30v-31r are written by a younger hand, yet not after 1500Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberMAG: Hs 5 L 9Translate