Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat

More >List of digitized titles
>Feeling lucky
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleGedenkwaerdig bedryf der Nederlandsche Oost-Indische Maetschappye op de kuste en in het Keizerrijk van Taising of Sina: behelzende het Tweede gezandschap aen den onder-koning Singlamong en veldheer Taising Lipoui, door Jan van Kampen en Konstantyn Nobel. Vervolgt met een verhael van het voorgevallen des jaers zestien hondert drie en vierenzestig, op de kuste van Sina, en ontrent d'eilanden Tayowan, Formosa, Ay en Quemuy, onder 't gezag van Balthasar Bort ; en het Derde gezandschap aen Konchy, Tartarsche Keizer van Sina en Oost-Tartarye: onder beleit van zijne Ed. Pieter van Hoorn: beneffens een beschryving van geheel Sina Translate
AuthorDapper, O. Translate
TypeBookTranslate
Region China. Translate
ImprintT'Amsterdam : By Jacob van Meurs ...,Translate
Year1670.Translate
Techniquekrt., illustrations Translate
Sizein-2 Translate
AnnotationBevat ook: Beschryving des Keizerryks van Taising of Sina ... P.A. Tiele: Ned. bibliogr. van land- en volkenkunde 304 Titel is geselecteerd voor digitalisering voor de Universiteit van Amsterdam in het kader van het Google Books-project. Gegraveerde titelpagina. Translate
CommentPaginanummering is niet consequent volgehouden.Translate
CommentPage numbering is not consistently maintained.Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberMAG: T FOL 130Translate