Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue

More >List of digitized titles
>Feeling lucky
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitlePublicatie, gedaen van den stadt-huyse t'Utrecht, aen-gaende de kloppen, &c op den 28. november 1655 /Translate
TypeBookTranslate
Place? 1655-1657 Translate
Publisher?, Translate
Size20 cm Translate
AnnotationVerordening dat alle niet in Utrecht geboren "quesels, cloppen, geestelijcke dochters, jesuiterssen ofte hoe sy ghenoemt mogen wesen" de stad binnen vier weken dienen te verlaten.
Deel van groter geheel, mogelijk uit een deel van de Placaten en ordinantien ... uitgegeven door Paddenburg te Utrecht.
Hierbij, op A3r-A4r: Ordre op de drinck-gelagen / ondeerteeckent: J. Quint. - 1657. - Op A4v: Interdictie, notificatie en waerschouwinge, aengaende de transporten van huysen, kameren, &c.. / in kennisse van my secretaris, J. van Nypoort - 1657.
Knuttel niet
Also available in online version.
Translate
CommentOnvolledig document, bevat afschriften van: Verordening dat alle niet in Utrecht geboren ongehuwde rooms-katholieke vrouwen de stad binnen vier weken dienen te verlaten. Verbod op drinkgelagen. Waarschuwing aangaande verhuizingen.Translate
CommentIncomplete document, contains the texts of: Ordinance that all unmarried catholic women who are not born in Utrecht are to leave the city within four weeks. Prohibition of drinking-bouts. Warning about moving house.Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberMAG: GAZ 1693 dl 2Translate