Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record

More >List of digitized titles
>Feeling lucky
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleCroniken van den Stichte van Utrecht ende van Hollant /Translate
AuthorBeka, Johannes de.
Translate
TypeManuscriptTranslate
Imprint[Noordelijke Nederlanden: Salland, Twente, Gelre], Translate
Year[ca. 1400-1500] Translate
Size207 x 156 (271 x 201 mm) Translate
NoteDe handgschreven paginering is niet nauwkeurig genoeg gevolgd.Translate
AnnotationTitel volgens Hulshof, Catalogus: Cronike van den Sticht van Utrecht ende van Hollant (met vervolgen tot 1432).
Vertaling van: Chronicon sive gesta pontificum Trajectensium et principum Hollandiae.
In het dialect van Overijssel.
Datering: 15de eeuw.
Incipit: Dyt syn die croniken van den sticht van Utrecht ende van hollant elck bij hem.
Op laatste bladen enige aantekeningen in 17de-eeuwse hand.
Te citeren als: Universiteitsbibliotheek Utrecht Hs. 1802 (8 K 7).
Perkamenten band.
Perkamenten band.
Illustrations: lombarden, aanhef en incipit in rood.
A. Hulshof, Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Universitatis Rheno-Traiectinae. II. Traiecti ad Rhenum 1909. p. 189-190.
Perkamenten band
H. Bruch, 'De clerc uten Laghen Landen', in: Bijdragen voor de geschiedenis der Nederlanden 9 (1955), p. 38-48. p. 43.
Johannes de Beke, Croniken van den Stichte van Utrecht ende van Hollant. Uitgeg. door H. Bruch. Den Haag 1982. (= Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Gr. ser., 180). p. XLIV & passim (= Hs. L2 in de editie).
M. Carasso-Kok, Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen. 's-Gravenhage 1981. (= Bibliografische reeks van het Nederlands Historisch Genootschap 2). p. 319 nr. 298.
H.P. Coster, De kroniek van Johannes de Beka. Haar bronnen en haar eerste redactie. Dissertatie Utrecht. Utrecht 1914. p. 292 nt. 2.
B. de Boer, 'De minderbroeders van Utrecht in het Utrechtse schisma', in: Bijdragen voor de geschiedenis van de provincie der Minderbroeders in de Nederlanden 10 (1959), p. 253-260. p. 255 (p. II).
J.P. Gumbert, Die Utrechter Kartäuser und ihre Bücher im frühen fünfzehnten Jahrhundert. Leiden 1974. p. 37.
J. Romein, Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de Middeleeuwen. Haarlem 1932. Daarbij: H. Bruch, Supplement. Haarlem 1956. nr. 31.
L.C.M. Schmedding, De regeering van Frederik van Blankenheim, bisschop van Utrecht. Dissertatie UU. Leiden 1899. p. II-IV.
Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberHSS: 8 K 7Translate