Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue

More >List of digitized titles
>Feeling lucky
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleAlgemeene kaart van Nederlandsch Oostindië, met hoogstdeszelfs toestemming opgedragen aan Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden, volgens echte bescheiden, grootendeels in handschrift berustende bij de archieven van het Koloniaal Bestuur te 's Gravenhage en te Batavia, mitsgaders uit mededeelingen van geleerden, beambten, zee- en landofficieren in Nederlandsch Indië /Translate
TypeMapTranslate
RegionIndonesië. Translate
Techniquekopergrav., in kleur Translate
Size81 x 62 cm Translate
AnnotationTitel op blad 4.
Voor toelichting bij deze kaart zie: Mémoire analytique, pour servir d'explication à la carte générale des possessions néerlandaises dans le grand archipel indien / par G. F. von Derfelden de Hinderstein. - La Haye [etc.] : les Frères Van Cleef [etc.], 1841.
Met 26 bijkaarten: 1. Kaart van de Straat Rio opgenomen in 1820 door de officieren van Z.M. Brik Irene. 2. Reede van Aijer Bangies en een gedeelte der Westkust van Sumatra volgens de opgenomene kaart van Osthoff 1835. 3. De eilanden Ambon of Amboina, Oma of Haroekoe, Saparoua en Noesalaud volgens de nieuwste geo: en hijdrographische bepalingen. 4. Plan van de reede van Goenong Tello ... 5. De eilanden Banda, Goenong Api en Neira volgens de laatste waarnemingen. 6. Eiland Ternate volgens de nieuwste hydro. en topog.e waarnemingen. 7. Nederlandsche bezitting op het eiland Bintang ... 8. Kaart der kusten en banken van Indragiri ... 9. Kaart der kusten, banken en uitwateringen der rivier Jambi ... 10. Noordelijk gedeelte van het Gouvernement van Sumatra's Westkust volgens de nieuwste hijdrographische opnemingen en voor de binnenlanden volgens de opnemingen en M.S.S. kaarten van P.J.B. de Perez ... [et al.]. 11. Eiland Madura volgens de M.S.S. kaarten en opnemingen door A. Fokke en J. de Rook. 12. Kaart der Kokos Eilanden volgens de nieuwste opneming op order der Nederlandsche Oost Indische regering in 1829. 13. De stad Batavia met derzelver omstreken volgens de groote m.s.s. kaart van ... J. Tromp geteekend in 1826 door V.M. Joukes en op 1/9 verkleind.
14. Schets van de baai van Batavia volgens de nieuwste waarnemingen en verscheidene m.s.s. kaarten te zamengesteld. 15. Plan van het eiland Onrust of P.o Kapal volgens de m.s.s. teekening der opneeming in Jan.ij 1826 ... 16. N.W. kust Borneo, gedeelte van Sambas en Borneo Proper volgens opneming en teekening van G. Muller 1823. 17. Danau Soembah en andere binnenlandsche meeren op het eiland Borneo volgens opneming in loco en m.s.s. kaart van G. Muller 1824. 18. Omstreken van Pontianak, hoofdplaats der residentie van Borneo's Westkust volgens opneming en m.s.s. kaart der kommissarissen op Borneo M. Francis en S.H. Tobias. 19. Kaart van het groote meer Tempé of Tamparang Labija op Celebes volgens m.s.s. reiskaart en opneming in loco van den kommissaris M.J.K. Tobias april 1824. 20. N.O. gedeelte der residentie Menado, volgens de nieuwste hijdro-topogr.e waarnemingen. 21. Kaart van de Westkust der Bonische Baai volgens opneming der Nederlanders in 1825 en de m.s.s. kaarten van A.L. Weddik en P. Freije. 22. Zuidoost kust van Celebes volgens de opnemingen van J.N. Vosmaer adsistent resident op Goenong Tello ... 23. Reede van Mabo of westelijk gedeelte der Baai van Wossa op Halmahera volgens eene Ned.e m.s.s. kaart gereduceerd. 24. Kaart van den Archipel van Oranje Nassau met een gedeelte van Nieuw Guinea voornamelijk volgens opnemingen van A. de Boer ... 1832. 25. Plan van de Straat Prinses Marianne opgenomen door M. Langenberg Kool in mei 1835 .... 26. Hijdro-topographische schets van Halmahera en omliggende eilanden volgens de nieuwste en zekerste waarnemingen.
Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberKAART: Ackersdijck 173 (Dk26-11)Translate