Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue

More >List of digitized titles
>Feeling lucky
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleMoralium in Job libri XXXV /Translate
AuthorGregorius
Translate
TypeManuscriptTranslate
Imprint[Utrecht?], Translate
Year[ca. 1448] Translate
Techniqueill. Translate
Size403 x 304 (270/275 x 195/203) mm. Translate
AnnotationDatering op grond van fol. 1v: Mille quadringentis. quadra. cum bis quater annis. Virginis progeniti lapsis ab origine christi. Nobis gherardus de vloeten vir venerandus. De Job egregia moralia contulit ista.
Titel op titelplaatje: Liber moralium beati Gregorii papae super librum sancti Job ex toto.
Fol. 12 ontbreekt.
Te citeren als: Universiteitsbibliotheek Utrecht Hs. 87 (Hs 3 A 3).
Contemporaine blindgestempelde leren band over houten platten, met ruitpatroon van tripellijnen, koperen hoekstukken en 5 knoppen, titelplaatje met hoornen venster, rug is vernieuwd, klampsluitingen.
Contemporaine blindgestempelde leren band over houten platten, met ruitpatroon van tripellijnen, koperen hoekstukken en 5 knoppen, titelplaatje met hoornen venster, rug is vernieuwd, klampsluitingen.
Illustrations: Gehistorieerde initialen, gedecoreerde initialen met randversiering, gedecoreerde initialen, penwerkinitialen met penwerkversiering.
[P.A. Tiele], Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Universitatis Rheno-Trajectinae. I. Trajecti ad Rhenum / Hagae Comitis 1887. p. 25.
Manuscrits datés conservés en Belgique. Tome III: 1441-1460. Bruxelles 1978. p. 84 (sub nr. 364).
Contemporaine blindgestempelde leren band over houten platten, met ruitpatroon van tripellijnen, koperen hoekstukken en 5 knoppen, titelplaatje met hoornen venster, rug is vernieuwd, klampsluitingen
J.P. Gumbert, Manuscrits datés conservés dans les Pays-Bas. Vol. 2: Les manuscrits d'origine néerlandaise (XIVe-XVIe siècles) et Suppl. au tome premier. Leiden etc. 1988. p. 181 nr. 629, pl. 704.
Noordnederlandse miniaturen. Tent. cat. Koninklijke Bibliotheek Albert I. Brussel 1971. nr. 21.
A.W. Byvanck & G.J. Hoogewerff, Noord-Nederlandsche miniaturen in handschriften der 14e, 15e en 16e eeuwen. Den Haag 1922-1925. p. 29-30 nr. 64, pl. 186, afb. 62.
A.W. Byvanck, 'Utrechtsche miniaturen', in: Het gildeboek 6 (1923), p. 1-11, 63-80, 106-117, 179-195. p. 6.
A.W. Byvanck, La miniature dans les Pays-Bas septentrionaux. Paris 1937. p. 82, 156.
F. Gorissen, Das Stundenbuch der Katharina von Kleve. Analyse und Kommentar. Berlin 1973. p. 462, 795, 803-804, 870-871, 880.
J.P. Gumbert, Die Utrechter Kartäuser und ihre Bücher im frühen fünfzehnten Jahrhundert. Leiden 1974. p. 298.
J. Hintzen, 'De geminieerde handschriften der Utrechtsche Universiteits-Bibliotheek', in: Het boek 10 (1921), p. 1-13, 263-264. p. 7.
Handschriften en oude drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek. Catalogus bij de tentoonstelling in het Centraal Museum te Utrecht ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van de bibliotheek der Rijksuniversiteit, 1584-1984. Utrecht 1984. p. 61-64 nr. 16, afb. op p. 62.
K. van der Horst, Illuminated and decorated medieval manuscripts in the University Library, Utrecht. An illustrated catalogue. Maarssen / 's-Gravenhage 1989. p. 13-14 nr. 47, pl. I-J, afb. 194-221.
C. Wilkeshuis, Jan van Ruusbroec. Zeist 1964. p. ? (afb. miniatuur).
W.C.M. Wüstefeld, Middeleeuwse boeken van Het Catharijneconvent. Zwolle 1993. p. 18, nt. 14.
W.C.M. Wüstefeld, 'Manuscript painting in the circle of the master fo Catherine of Cleves (ca. 1435-60): tradition and context of Utrecht, Museum Catharijneconvent, ms. ABM h15', in: Tributes in honor of James H. Marrow. Studies in paintings and manuscript illumination of the late Middle Ages and northern Renaissance. Ed. by J.F. Hamburger and A.S. Korteweg. London/Turnhout 2006. p.589, p.599 nt. 20.
Also available in online version.
Translate
CommentGeillumineerd handschrift uit Utrecht. In 1448 door Gherardus de Vloeten geschonken aan het regulierenklooster. Het handschrift heeft 12 gehistorieerde initialen, 23 gedecoreerde initialen, geschilderde randversiering en Utrechts penwerk.Translate
CommentIlluminated manuscript from Utrecht. Presented in 1448 by Gherardus de Vloeten to the monastery of Regular Canons. The manuscript has 12 historiated initials, 23 decorated initials, painted border decoration and pen-flourishes in Utrecht style.Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberHSS: Hs 3 A 3Translate