Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue

More >List of digitized titles
>Feeling lucky
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleMissale.Translate
TypeManuscriptTranslate
Imprint[Delft?], Translate
Year[ca. 1470-1480]. Translate
Techniqueill. Translate
Size520 x 380 (346 x 220/235) mm. Translate
AnnotationGedecoreerd door de Meesters van het Breviarium van Beatrijs van Assendelft en de Meester van Yolande de Lalaing.
Illustrations: Gedecoreerde initialen met randdecoratie en penwerk in Zuid-Hollandse stijl.
Een aantal bladen en decoraties is uitgesneden: laatste blad van de kalender; blad 1-2 van het hoofdwerk (oude foliëring: I-II); onderste strook van fol. 16 (fol. XII); fol. 204, 212, 252, 327.
In de loop der tijden hebben veel toeristen bij bezoek aan de kerk waar het lag hun naam in het handschrift gezet, vaak met datum; m.n. begin 18de eeuw.
Te citeren als: Universiteitsbibliotheek Utrecht Hs. 403.
In bezit geweest van het Kapittel van Ste Marie te Utrecht, mogelijk al vanaf 1476.
P.A. Tiele, Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Universitatis Rheno-Trajectinae. I. Trajecti ad Rhenum. Hagae Comitis 1887. P. 138.
A. Hulshof, Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Universitatis Rheno-Traiectinae. II. Traiecti ad Rhenum 1909. P. 63.
A.W. Byvanck & G.J. Hoogewerff, Noord-Nederlandsche miniaturen in handschriften der 14e, 15e en 16e eeuwen. Den Haag 1922-1925. p. 41 nr. 99, pl. 215.
A.W. Byvanck, La miniature dans les Pays-Bas septentrionaux. Paris 1937. P. 97.
M.M. van Petersen-Van Delft, Tropen in Utrechtse manuscripten. Doctoraalscriptie, Univ. Utrecht, ca. 1960. P. 48-54.
The Utrecht Prosarium. Liber sequentiarum ecclesiae capitularis Sanctae Mariae Ultraiectensis saeculi XIII. Codex Ultraiectensis, Universitatis Bibliotheca 417. Edidit N. de Goede. Amsterdam 1965. (= Monumenta musica Neerlandica 6). P. CXXXIV.
R.J. de Neeve, Historia de transfiguracione Ihesu Christi. Critische uitgave volgens Ms. Utr. UB 406. Utrecht 1971 (gestencild). (= Scripta musicologica Ultrajectina. Werkstukken van Utrechtse musicologen 3). P. II.
O. Pächt & U. Jenni, Holländische Schule. 2 vols. Wien 1975. (= Veröffentlichungen der Kommission für Schrift- und Buchwesen des Mittelalters, Reihe 1, 3; Denkschriften Oesterr. Akad. der Wissenschaften, Philos.-hist. Klasse 124). P. 38.
A.S. Korteweg, 'De penwerkverluchting in het getijdenboek van de Haagse non Maritge Claesdochter', in: Miscellanea Neerlandica. Opstellen voor Dr. Jan Deschamps ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag, I. Onder red. van E. Cockx-Indestege & F. Hendrickx. Leuven 1987. P. 512-513.
K. van der Horst, Illuminated and decorated medieval manuscripts in the University Library, Utrecht. An illustrated catalogue. Maarssen / 's-Gravenhage 1989. P. 28 nr. 100, afb. 463-468.
K. Vellekoop (Ed.), Liber ordinarius Sancte Marie Traiectensis. The Ordinal of St Mary's Church, Utrecht (Ms. London, British Library, Add. 9769). Ed. by K. Vellekoop. Delft 1996. (= Documenta et archivalia ad historiam musicae Neerlandicae 6). P. 17-18.
I. de Loos, 'Plange quasi virgo. An Archaeological study of the Utrecht responsory tradition', in: The Di Martinelli Music Collection. Musical Life in Collegiate Churches in the Low Countries and Europe. Chant and Polyphony. Colloquium Proceedings 1997-1998. Eds. B. Bouckaert & E. Schreurs. Leuven 2000, p. 169-191. (= Yearbook of the Alamire Foundation 4). P. 174, 186.
G. Gerritsen-Geywitz, 'Die Chorbücher des Utrechter Marienkapitels aus kodikologischer sicht', in: Tijdschrift van de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis 53 (2003) 1-2, p. 277- 312. P. 277, passim, afb. op p. 286.
E. den Hartog, 'Het getjidenboek van Yolande van Lalaing, een boek voor status en representatie', in: Yolande van Lalaing (1422-1497), kasteelvrouwe van Brederode. Red.: E. den Hartog en H. Wijsman. Haarlem 2009, p. 99-168. (= Jaarboek van de Kastelenstichting Holland en Zeeland 2009. P. 1164 nt. 5.
L. van Beek, Leken trekken tot Gods Woord. Dirc van Herxen (1381-1457) en zijn eerste collatieboek. Dissertatie Leiden. Hilversum 2009. (= Middeleeuwse studies en bronnen 120). P. 51.
Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberHs 3* B 2Translate