Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record

More >List of digitized titles
>Feeling lucky
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleDe recensent voor vrouwen.Translate
TypeJournal VolumeTranslate
PlaceAmsterdam 1795 Translate
PublisherAllart, Johannes Translate
Techniqueillustraties Translate
Size20 cm Translate
NoteAfl. I en IITranslate
Annotation*:4, A-B:8, C:6, A-B:8, D-E:8, F:4, G:1, C-D:8, E:4.
Tussen pagina 28 en 29 een blad met gedrukte muziek.
Voordehandse titel -- Voorwoord, ondertekend door de uitgever -- Pagina [III]-VIII: Aan Amelia*** -- No. I., pagina [1]-44: boekbesprekingen: Huisboek voor vaderlandsche huisgezinnen / door Johannes Florentius Martinet; Aandachts-Boek voor vrouwen / door F.G. Marezoll; De geschiedenis der menschheid / door Petronella Moens; Lady Johanna Graij : treurspel / door Mr. Rhynvis Feith; Redevoering over den invloed der waare Verlichting op het lot der vrouwen en het huwelijksgeluk / door Jacobus Ketelaar -- Mengelwerk: pagina [1]-6: Over de bestemming der vrouwen; pagina [7]-15: Levens-schets van Anna Maria van Schuurman; pagina [16]-22: Merkwaardige berichten wegens de vijf waereld-delen, over Europa; pagina [23]-25: De Kalif en de Dervis : eene Oostersche geschiedenis; pagina [26]-28: Mopsus : een oud Arkadisch tafereel; pagina [29]-32: Ode aan God, na een onweder / naar het Hoogduitsch van Moses Mendels-zoon en op muziek gesteld -- No. II. pagina [45]-86: boekbesprekingen: Huisboek voor vaderlandsche huizgezinnen / door J.F. Martinet (vervolg en slot van bladz. 15); De vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden / door Jan Wagenaar; Beknopte natuurlijke historie der zoogende dieren / door J.D. Pasteur; Het lijden der Ortenbergsche familie / door A. van Kotzebue; Catharina Herman : tooneelspel / door Mr. Jan Jacob Vereul -- [Vervolg mengelwerk:] pagina [33]-39: Over de bestemming der vrouwen; pagina [40]-44: De eenzaamheid; pagina [45]-47: Merkwaardige berichten wegens de vijf waereld-delen, over Asia; pagina [48]-57: De braave zoon; pagina [58]-62: Bericht wegens den merkwaardigen graf-steen te Hindelbank; pagina [63]-64: Iets over den joujou de NormandieĢˆ; pagina [65]-67: Bijzonderheden eener Parijsche fruitvrouw; pagina [68]-70: Edel gedrag eener vrouw van Sachsenhausen, bij de inneming der stad Frankfort, in 1794; pagina [71]-72: Huwelijk-zang.
Saakes 2 (1795), 206
Lotte Jensen, "'Alleen tot nut en vermaak der Sexe ingerigt': een verkenning van De Dames-post (1785), in: Tijdschrift voor tijdschriftstudies 1998, no. 3. P. 21-26
Lotte Eilskov Jensen, Bij uitsluiting voor de vrouwelijke sekse geschikt': vrouwentijdschriften en journalistes in Nederland in de achttiende en negentiende eeuw. Hilversum, 2001. Ook verschenen als proefschrift Amsterdam. P. 42, 45, 52, 91
Niet verder verschenen.
Binding note: Br *CXLIII* dl 4
Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberBr *CXLIII* dl 4Translate