Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue

More >List of digitized titles
>Feeling lucky
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleModus legendi abbreviaturas.Translate
TypeBookTranslate
Imprint[S.l.] : [Drukker van Alexander Magnus] Translate
PlaceUtrecht 1475 Translate
PublisherLeempt, Gherardus de Translate
Year[ca. 1475] Translate
Size30 cm Translate
AnnotationDatering: 1475-1479.
Incipit: Incipit liber dans modum legendi abbreviaturas in utroque jure.
Als plaats van uitg. en drukker wordt ook genoemd: Utrecht, Gerardus de Leempt.
Wordt wel toegeschreven aan Werner von Schussenried.
Gerubriceerd; initialen niet ingetekend. Geen katernsignering
Binding note: L fol 264 (Rariora) dl 1
Binding note: RAR 6-28 dl 2
IDL 3257
Incunabula LC 1606
Also available in online version.
Translate
CommentDe incunabel 'Modus legendi abbreviaturus' bevat geen auteursvermelding, maar wordt toegeschreven aan de Duitse kanunnik Werner von Schussenried. De tekst is vermoedelijk ontstaan in de eerste helft van de 15de eeuw, als handleiding voor beginnende studenten burgerlijk en kerkelijk recht. Het betreft niet zozeer een woordenboek, als wel een overzicht van afkortingen uit Romeinse en canonieke rechtsteksten. Het bleek een praktisch handboek dat een grote populariteit genoot, zich uitend in talrijke gedrukte edities vanaf circa 1475. De toeschrijving aan Von Schussenried is te danken aan de Britse bibliograaf Victor Scholderer (1880–1971). Hij ontdekte in het werk een paragraaf met een versleutelde boodschap die naar de kanunnik zou verwijzen. Zo bevatten de eerste letters van elke regel achter elkaar geschreven de volgende zinsnede: ‘Wernherus monstrat ut sic distinctio fiat Sancti Germani Spirae canonicus Cuius erat patria Schussenrieth in Swevia. Discere causarum quarumlibet ordine membra’ Op die manier herleidde Scholderer de tekst naar Von Schussenried, kanunnik van St. Germain in Speyer. Over Von Schussenried is verder niets bekend. Het klooster St. Germain werd in 1462 belegerd en verwoest door troepen van Frederik I, keurvorst van de Rijnpalts. De 'Modus legendi abbreviaturas' verscheen rond 1475 afzonderlijk in druk bij Adolf Rusch in Straatsburg en waarschijnlijk ook bij de Utrechter Gerard de Leempt. Daarnaast nam men de tekst op in verzamelwerken. In totaal gaat het om een twintigtal incunabeledities. De uitgave van het hier getoonde exemplaar wordt toegeschreven aan de ‘Drukker van Alexander Magnus’. Hiermee worden in de vakliteratuur de ongedateerde uitgaven van Gerard de Leempt in de periode 1475-1479 aangeduid. Opvallend aan deze gedigitaliseerde incunabel is dat de initialen niet zijn ingetekend. Het boekwerk, een convoluut met 'Tractatus de contractibus et vitaliciis &c.' (ca. 1473) en 'Tractatus super materia contractuum de censibus annuis et perpetuis' (ca. 1472), is afkomstig uit de bibliotheek van het Regulierenklooster.Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberL fol 264 (Rariora) dl 1Translate