Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue

More >List of digitized titles
>Feeling lucky
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleDialogus miraculorum /Translate
AuthorCaesarius von Heisterbach
Translate
TypeManuscriptTranslate
Year[ca. 1225-ca. 1250] Translate
Techniqueill. Translate
Size265 x 165/170 (205/210 x 126/129) mm. Translate
AnnotationBevat behalve Caesarii von Heisterbach Dialogi miraculorum libri 7-12 (fol. 1r-102r) ook: Commentarius in Lamentationes Jeremiae (fol. 102v-132v), Tractatus vel sermo de textu: Ibo michi ad montem myrre, et ad colles thuris (fol. 132v-134r), Tractatus de timore Dei, principio sapientiae (fol. 134r-144r), Tractatulus incipiens Fulcite me floribus (fol. 144r-144v).
In deze Dialogus miraculorum ontbreekt De beatrice custode.
Initialen in groen en rood.
Op grond van het schrift (een vroege textualis) kan dit handschrift geschreven zijn in de Noordelijke Nederlanden of het westen van Duitsland.
Illustrations: Gehistorieerde initiaal, penwerkinitialen met penwerkversiering.
Te citeren als: Universiteitsbibliotheek Utrecht Hs. 176.
Leren band over houten platten, blindgestempeld met twee diagonale tripellijnen in een door tripellijnen gevormd rechthoekig kader, bevestigingssporen van knoppen (op ieder plat vijf), twee klampsluitingen, klavieren. Gerestaureerd in 1992.
[P.A. Tiele], Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Universitatis Rheno-Trajectinae. I. Trajecti ad Rhenum / Hagae Comitis 1887. p. 57-58.
[A. Hulshof], Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Universitatis Rheno-Traiectinae. II. Traiecti ad Rhenum 1909. P. 23.
Leren band over houten platten, blindgestempeld met twee diagonale tripellijnen in een door tripellijnen gevormd rechthoekig kader, bevestigingssporen van knoppen (op ieder plat vijf), twee klampsluitingen, klavieren. Gerestaureerd in 1992.
Cisterciƫnzer ordeleven rond Assens oude abdij. Tent. cat. Assen 1959. Assen 1959. nr. 31.
Handschriften en oude drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek. Catalogus bij de tentoonstelling in het Centraal Museum te Utrecht ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van de bibliotheek der Rijksuniversiteit, 1584-1984. Utrecht 1984. P. 54-56 nr. 13, afb. op p. 55.
K. van der Horst, Illuminated and decorated medieval manuscripts in the University Library, Utrecht. An illustrated catalogue. Maarssen / 's-Gravenhage 1989. P. 4 nr. 8, afb. 51-54.
J.L. van der Gouw, Everwach, de rentmeester van de bisschop van Utrecht: een verhaal uit het begin van de dertiende eeuw. Hilversum 1994. P. 54, 67-74 en nt. 161 (fol. 93r-v).
J. van Moolenbroek, Mirakels historisch. De exempels van Caesarius van Heisterbach over Nederland en Nederlanders. Hilversum 1999. (= Middeleeuwse studies en bronnen 65). Afb. op p. 143, afb. op p. 184.
B. Jaski, 'Een codicologische queeste naar de oudste handschriften en handschriftfragmenten uit de bibliotheek van de Paulusabdij', in: De nalatenschap van de Paulusabdij in Utrecht. Red. H. van Engen & K. van Vliet. Hilversum 2012, p. 103-169 (= Middeleeuwse studies en bronnen 130). P. 127 nt. 109.
Restauratierapport aanwezig.
Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberHSS: Hs 3 E 3Translate