Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue

More >List of digitized titles
>Feeling lucky
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleEpistelen en evangelien.Translate
TypeBookTranslate
Imprint[Utrecht] : [Johan Veldener] Translate
PlaceUtrecht 1478 Translate
PublisherVeldener, Johan Translate
Year[1478] Translate
Size20 cm Translate
AnnotationOorspr. titel: Epistulae et evangelia.
Incipit: Hier beghinnen alle die epistelen ende ewangelien mitten sermonen vanden ghehelen jaere die een na den anderen volghende.
ex. 130 D 23: gerubriceerd
IDL 1703
Incunabula LC 944
Jaar van uitg. ontleend aan colofon.
ex. 130 D 23 (Rariora): in lederen rolstempelband, uit de 2de helft der XVIe eeuw; de sloten ontbreken
ex. 130 D 23 (Rariora): gerubriceerd ex.
Colophon: Dit is volmaect int jaer ons heren dusent vierhondert ende .78. den vierden dach in November.
Also available in online version.
Translate
CommentDe Utrechter Johann Veldener drukte in 1478 deze Nederlandse vertaling van de 'Epistolae et Evangelia', delen van het Nieuwe Testament van de Bijbel, en wel op 4 november van dat jaar, gelet op de tekst in het colofon: ‘Dit is volmaect int jaer ons heren dusent vierhondert ende .78. den vierden dach in November.’ In tegenstelling tot de naburige Duitse gebieden, verschenen in de late middeleeuwen in de Lage Landen geen volledig gedrukte Bijbels. In plaats daarvan publiceerden de Nederlandse drukkers-uitgevers een selectie; de ‘Epistelen en evangelien’. Deze selectie was gedurende het kerkelijk jaar makkelijker te raadplegen en bovendien goedkoper in de aanschaf. Gerard Leeu uit Gouda was in 1477 de eerste drukker, die op die manier een selectieve Bijbeluitgave verzorgde. De behoefte daaraan bleek groot, getuige de vele nadrukken die vervolgens op de markt kwamen. Ook Johann Veldener publiceerde een nadruk, maar hij voegde er als eerste ook preken (‘sermonen’) aan toe. Bij elke zondagse les in het evangelie staat op die manier een preek vermeld. De herkomst van deze preken is niet bekend. Het hier gedigitaliseerde Utrechtse exemplaar van de incunabel is gebonden in een lederen rolstempelband, uit de tweede helft van de 16de eeuw; de sloten zijn in de loop der tijd verloren gegaan.Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberMAG: 130 D 23 (Rariora)Translate