Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue

More >List of digitized titles
>Feeling lucky
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitlePampiere wereld ofte wereldsche oeffeninge, waer in begrepen zijn meest alle de rijmen en werken van J. H. Krul, al te zamen door hem verbetert, en met veel nieuwe rijmen verrijckt, doorgaens met schoone kopere platen verciert.Translate
AuthorKrul, Jan Hermansz
Translate
TypeBookTranslate
ImprintTot Amsteldam : by de weduwe van Jan Jacobsz Schipper Translate
PlaceAmsterdam 1681 Translate
PublisherSchipper, Jan Jacobsz Translate
Year1681. Translate
Techniqueill. Translate
Size23 cm Translate
Note158 als 258. [115] als [11], [272] als [672], [327] als [527], [334] als [304], [388] als [392], [392] als [388], [414] als [424]Translate
AnnotationBij het 3de gedeelte begint nieuwe paginering.
Bevat o.m. een lofdicht van Jan Jacobsz. Schipper, onder het motto Verwin U zelven.
Titel op titelgravure: Papiere wereld.
De titelgravure is mogelijk een ets van Ferdinand Bol.
I. [Begeerlijkheden, en wellusten der Menschen.] II. Historien en minne-beelden. III. Toneel speelen. IV. Minnelyke zang-rymen.
Ex. LMY 74 (RAR LMY KRUL 3/b): Met handgeschreven pagina-index van de platen
Praz 390
Landwehr, Emblem and fable books Low C. 423
Imprint: Tot Amsteldam. In 't jaer 1681. (Titelgravure: T'Amsterdam, by de Weduwe van Jan Jacobsz Schipper.
Illustrations: diepdruk / intaglio printing)
Also available in online version.
Translate
LocationUtrechtTranslate
Call numberRAR LMY KRUL 3/aTranslate