Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue

More >List of digitized titles
>Feeling lucky
>Contact
Loading ...
- Item info -
Title't Schat der zielen, dat is: het geheele leven ons Heeren Jesu Christi naer de vyer evangelisten :Translate
TypeBookTranslate
Imprintt'Amsterdam : by Pieter J. P. Translate
PlaceAmsterdam 1648 Translate
PublisherPaets, Pieter Jacobsz Translate
Year1648. Translate
Size18 cm Translate
Notechaotische pagineringTranslate
AnnotationBevat tevens met eigen titelbladen: 1. De wercken der apostelen / met seer schoone uyt-beeldingen van twee d'alderbeste Nederlandtsche schilders seer konstelijck af-gemaect, namentlijck Martinus Heemskerckius ... ende Joannes Stradanus ... 2. De Openbaringe des H. apostels Joannes / in schoone figuyren door ... Albertus Durerus seer konstigh afgemaect ... 3. 't Bosch der eremyten ende eremitinnen van Aegypten ende Palestinen / met figuren van Abraham Blommaert door Christoforus a Sichem ; met kort verhael van een yders leven, getrocken uyt het Vaders-boeck door Jan van Gorcum ende H. R. [= Heribert Rosweyde]. 4. Goddelycke wenschen / verlicht met sinnebeelden en vierige uytspraken der out-vaderen / [door Herman Hugo]
Veel fouten in de paginering.
ex. WRT 88-92: p. 3-16, 799-800 en de laatste 4 ongenummerde p. ontbreken
ex. WRT 88-93: bevat slechts het werk vanaf p. 599 ('t Bosch der eremyten ..., en Goddelycke wenschen ...
VA: 164804 - b1 A2 hy$ : *b2 3H4 ver$daer
BCNI 10256
Landwehr, Emblem and fable books Low C. 912 (3E7-3H8)
Imprint: t'Amsterdam. By Pieter J. P. 1648.
Collational formula: A-V:8, 2A-2V:8, 3A-3H:8.
Illustrations: o.m. gegraveerde titel (diepdruk / intaglio printing;01)
Also available in online version.
Translate
LocationUtrechtTranslate
Call numberODA 7898Translate