Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue

More >List of digitized titles
>Feeling lucky
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitlePassionael, winter- ende somerstuc /Translate
AuthorJacobus de Voragine
Translate
TypeBookTranslate
Imprint[Utrecht] : [bi mi meyster Jan Veldener] Translate
PlaceUtrecht 1480 Translate
PublisherVeldener, Johan Translate
Year[1480] Translate
Size24 cm Translate
AnnotationTitel oorspronkelijke werk: Legenda aurea sanctorum.
Gegevens impressum ontleend aan colofon.
Incipit kalender: Januarius jeeft xxxi daghen die maen xxx.
Incipit hoofdwerk: Ghenomen is dit boeck uut een boeck dat men hiet dat passionael dat welck in latijn is gheheten aurea legenda dat beduut in duutsche. die gulden legende ofte dat passionael ...
Incipit kalender dl. 2: Hier beghint den anderen stuc van den passionael welck in den latijn gheheten is aurea legenda ...
ex.: gerubriceerd ex.
ex.: fol. 6-9, 98 en 103 van dl. 1 en fol. 1-2 en 351 van dl. 2 ontbreken en zijn vervangen door fotomechanische reproductie
IDL 2583
Colophon: Hier eyndet ende gaet uut dat eerste stuck vanden passionael ofte gulden legende mit dat martirologium ende is gheprent inde stadt van Utrecht bi mi meyster Jan Veldener In dat jaer ons heren .14. ende 80 opten 12 dach in septembri. (Dl. 2: Hier eyndet ende gaet uut dat andere stuck vanden passionael ofte gulden legende mit dat martirologium, ende is gheprent in die stadt van Utrecht bi mi meyster Jan Veldener Int jaer on heren .14. ende .80 opten 12 dach in Septembri.)
Illustrations: hoogdruk / letterpress)
Also available in online version.
Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberMAG: H qu 22 (Rariora)Translate