Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue

More >List of digitized titles
>Feeling lucky
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleDe exposicien van den Evangelien des jaergancs.Translate
TypeManuscriptTranslate
Imprint[S.l.], Translate
Year1445. Translate
Size217 x 135 mm. Translate
AnnotationPreliminary title.
Cite as: Universiteitsbibliotheek Utrecht Hs. 1010 (Hs 2 E 15).
P.A. Tiele, Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Universitatis Rheno-Trajectinae. I. Trajecti ad Rhenum / Hagae Comitis 1887. P. 245.
H. Tervooren, Van der Masen tot op den Rijn. Ein Handbuch zur Geschichte der mittelalterlichen volkssprachlichen Literatur im Raum von Rhein und Maas. Berlin 2006. P. 80.
Tentoonstelling van Middelnederlandse handschriften uit beide Limburgen. Tent. cat. Provinciale Bibliotheek. Hasselt 1954. Nr. 32 (zie: {Scriptorium} 9 (1955), p. 125).
J. Deschamps, 'Handschriften uit het Sint-Agnes-klooster te Maaseik', in: Album Dr. M. Bussels. Hasselt 1967. P. 174 nr. 10.
J. Deschamps, Middelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken. Tentoonstelling ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis. Leiden 1972. Tweede herziene druk. P. 254.
G.C. Zieleman, Middelnederlandse epistel- en evangeliepreken. Leiden 1978. (= Kerkhistorische bijdragen 8). P. 53 (cf. recensie van J.M. Willeumier-Schalij in: {Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde} 95 (1979), p. 74-81).
J.M.M. Hermans, 'Elf kisten boeken uit het gouvernementsgebouw te Maastricht. Lotgevallen van de Limburgse handschriften en oude drukken, gevonden in 1839', in: Miscellanea Neerlandica. Opstellen voor Dr. Jan Deschamps ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag, I. Onder red. van E. Cockx-Indestege & F. Hendrickx. Leuven 1987. P. 119-120, 122-123, 140 nr. 447.
J.P. Gumbert, Manuscrits datés conservés dans les Pays-Bas. Vol. 2: Les manuscrits d'origine néerlandaise (XIVe-XVIe siècles) et Suppl. au tome premier. Leiden etc. 1988. P. 212 nr. 718, pl. 869c.
K. Stooker & Th. Verbeij, Collecties op orde. Middelnederlandse handschriften uit kloosters en semi-religieuze gemeenschappen in de Nederlanden. 2 dln. Leuven 1997. (= Miscellanea Neerlandica 16). I, p. 156, 298; II, p. 285 nr. 856.
W. van Dijk, Handschriften bij de Hepperpoort. Omvang en doel van de schrijfactiviteiten van de eerste kopiiste van het Sint-Agnesklooster te Maaseik. Doctoraalscriptie Leiden. Hazerswoude-Rijndijk 2004. P. 20 nt. 38, 21 nt. 40, 29, 58, 83-84, 89-91, 93, afb. op p. 131 (fol.1).
The surviving manuscripts and incunables from medieval Belgian libraries. Brussel 2009 (= Corpus catalogorum Belgii. The medieval booklists of the southern Low Countries 7). P. 249 nr. 3291.
Also available in online version.
Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberHSS: Hs 2 E 15Translate