Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue

More >List of digitized titles
>Feeling lucky
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitlePassionale Ecclesiae Trajectensis, sive vitae sanctorum.Translate
TypeManuscriptTranslate
ImprintUtrecht, Translate
Year1424-1426. Translate
Techniquepenwerk, ill. : Translate
Sizeca. 315 x 215 mm. Translate
AnnotationMartyrologium met enkele andere teksten, gecompileerd door Swederus de Boecholt.
Bevat behalve vitae o.m.: 2 exerpten uit de Speculum historiae van Vincentius Bellovacensis: De progenie Soldanorum, De Karolo magno; Breviloquium de virtutibus antiquorum principum et philosophorum / Johannes Guallensis.
Retro-invoer Handschriften UB Utrecht.
Te citeren als: Universiteitsbibliotheek Utrecht Hs. 391 (Hs 2 B 1-3).
P.A. Tiele, Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Universitatis Rheno-Trajectinae. I. Trajecti ad Rhenum. Hagae Comitis 1887. P. 134-135.
A. Hulshof, Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Universitatis Rheno-Traiectinae. II. Traiecti ad Rhenum 1909. P. 62-63.
P. Séjourné, Ordinarius S. Martini Traiectensis. Utrecht 1920. P. 26, 48-49, 97b nt. 1.
J.P. Gumbert, Die Utrechter Kartäuser und ihre Bücher im frühen fünfzehnten Jahrhundert. Leiden 1974. P. 354, 365.
M. Carasso-Kok, Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen. 's-Gravenhage 1981. (= Bibliografische reeks van het Nederlands Historisch Genootschap 2). P. 4 (I, fol. 30r-31r), 15 (I), 33 (I, fol. 25r-30r), 39 (I, fol. 24r-25r), 43 (II, fol. 233v-234r), 55 (I, 32r-32v), 76 (I, fol. 35r-36r), 84 (I, fol. 34v-35r), 86 (I, fol. 32v-33v), 113 (II, 62r-63v), 114 (II, fol. 128v-129v), 116 (I, fol. 33v-34v).
R. van Schaïk, Walfridus van Bedum. Een duizend jaar oude Groninger overlevering. Groningen 1985. 15-18, 134-151 (tekstuitgave van II, fol. 62r-63v).
J.P. Gumbert, Manuscrits datés conservés dans les Pays-Bas. Vol. 2: Les manuscrits d'origine néerlandaise (XIVe-XVIe siècles) et Suppl. au tome premier. Leiden etc. 1988. P.182 (sub nr. 632), 206-207 nr. 702, pl. 642b.
K. van der Horst, Illuminated and decorated medieval manuscripts in the University Library, Utrecht. An illustrated catalogue. Maarssen / 's-Gravenhage 1989. P. 9-10 nr. 28, afb. 134-136.
J.P. Gumbert, 'Codicological units. Towards a terminology for the stratigraphy of the non-homogeneous codex', in: Segno e testo 2 (2004), p. 17-42.
S. Folkerts, Voorbeeld op schrift. De overlevering en toe-eigening van de vita van Christina Mirabilis in de late middeleeuwen. Dissertatie Groningen. Hilversum 2010. P. 151, 240, 245, 252 nr. 77.
Also available in online version.
Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberHSS: Hs 2 B 1 folTranslate