Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue

More >List of digitized titles
>Feeling lucky
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitlePostilla in Prophetas minores et majores /Translate
AuthorNicolaus de Lyra
Translate
TypeManuscriptTranslate
Imprint[Utrecht], Translate
Year[ca. 1423-1425] Translate
Techniqueminiaturen, tekeningen, penwerk Translate
Size333 x 240 mm Translate
AnnotationRetro-invoer Handschriften UB Utrecht.
Te citeren als: Universiteitsbibliotheek Utrecht Hs. 252 (Hs 3 B 5).
P.A. Tiele, Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Universitatis Rheno-Trajectinae. I. Trajecti ad Rhenum / Hagae Comitis 1887. p. 82. ABHSS: TK ut 1.
A. Hulshof, Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Universitatis Rheno-Traiectinae. II. Traiecti ad Rhenum 1909. p. 33. ABHSS: TK ut 1.
A.W. Byvanck, 'De verluchte handschriften der Universiteitsbibliotheek te Utrecht', in: Oudheidkundig jaarboek 1 (1921), p. 223-232. p. 225-228. AB: HG v 223.
J. Hintzen, 'De geminieerde handschriften der Utrechtsche Universiteits-Bibliotheek', in: Het boek 10 (1921), p. 1-13, 263-264. p. 264. ABHSS: NK 3, 2; NK 7; O 20, 29; UU 39, 1.
A.W. Byvanck & G.J. Hoogewerff, Noord-Nederlandsche miniaturen in handschriften der 14e, 15e en 16e eeuwen. Den Haag 1922-1925. p. 9-10 nr. 24, pl. 5, 124, afb. 19. ABHSS: Fol. NK1.
B. Kruitwagen, 'De miniatuur "Moralisacio Seraph (Cherub)" in handschrift UB. Utrecht 252', in: Het boek 11 (1922), p. 273-280. p. 273-280. ABHSS: O 20, 14.
A.W. Byvanck, 'Utrechtsche miniaturen', in: Het gildeboek 6 (1923), p. 1-11, 63-80, 106-117, 179-195. p. 1, 7. ABHSS: U 1.
A.W. Byvanck, 'Aantekeningen over handschriften met miniaturen: VII. Het atelier der Utrechtse miniaturen', in: Oudheidkundig Jaarboek 9 (1929), p. 136-145. p. 137, 140. ABHSS: NK 7.
H.J.J. Scholtens, 'De priors van het Kartuizerklooster Nieuwlicht bij Utrecht'. In: Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht 53 (1929), p. 302-357. p. 325 (over Otto Amilii van Moerdrecht).
G.A. Evers, 'Utrechtsche geschreven boeken', in: De tampon 17 (1936), p. 84-103. p. 90. ABHSS: O 20, 172.
A.W. Byvanck, La miniature dans les Pays-Bas septentrionaux. Paris 1937. p. 28, 156-157. ABHSS: NK 1.
A.W. Byvanck, 'Noordnederlandsche boekkunst (Miniaturen) in de Middeleeuwen', in: Kunstgeschiedenis der Nederlanden.Onder red. van H.E. van Gelder. Utrecht 1946 (tweede druk), p. 91-106. p. 97. ABHSS: TK 7.
L'Age d'or des grandes cités. Exposition, Gand, Abbaye Saint Pierre, 14.6 - 14.9.1958. Catalogue. 2e druk. Gent 1958. p. 154 nr. 3.
G.I. Lieftinck, 'Windesheim, Agnietenberg en Mariënborn en hun aandeel in de Noord-Nederlandse boekverluchting', in: Dancwerc. Opstellen aangeboden aan Prof. dr. D.Th. Enklaar. Groningen 1959, p. 188-207. p. 200.
J. de Coo, Catalogus I. Schilderijen, verluchte handschriften, tekeningen van het Museum Mayer van den Bergh. Antwerpen 1960. p. 162 nr. 302. AB: EAA 542.
G. Hoogewerff, 'Gelderse miniatuurschilders in de eerste helft van de Xvde eeuw'. In: Oud Holland, 76 (1961), p. 3-49. p. 7-8.
Noordnederlandse miniaturen. Tent. cat. Koninklijke Bibliotheek Albert I. Brussel 1971. nr. 30. ABHSS: NK 14.
J.P. Gumbert, Die Utrechter Kartäuser und ihre Bücher im frühen fünfzehnten Jahrhundert. Leiden 1974. p. 353, 364. ABHSS: U 21.
O. Pächt & U. Jenni, Holländische Schule. 2 vols. Wien 1975. (= Veröffentlichungen der Kommission für Schrift- und Buchwesen des Mittelalters, Reihe 1, 3; Denkschriften Oesterr. Akad. der Wissenschaften, Philos.-hist. Klasse 124). p. 23. ABHSS: TH wi 16.3, 1-2.
S. Hindman, Text and image in fifteenth-century illustrated Dutch Bibles Textus et imagines in codicibus Sacrae Scripturae Neerlandicis saec. xv imaginibus ornatis. Leiden 1977. (= Verzameling van Middelnederlandse bijbelteksten. Miscellanea 1). p. 4-6. ABHSS: NK 8.
A. von Euw & J.M. Plotzek, Die Handschriften der Sammlung Ludwig. T. 2. Köln 1982. p. 168 (relatie van Hs. 252 met Hs. IX,9). ABHSS: TM ma 1, 2.
Handschriften en oude drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek. Catalogus bij de tentoonstelling in het Centraal Museum te Utrecht ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van de bibliotheek der Rijksuniversiteit, 1584-1984. Utrecht 1984. p. 38-44 nr. 6, afb. op p. 17 en 40. ABHSS: TK ut 12.
J.P. Gumbert, Manuscrits datés conservés dans les Pays-Bas. Vol. 2: Les manuscrits d'origine néerlandaise (XIVe-XVIe siècles) et Suppl. au tome premier. Leiden etc. 1988. p. 196-197 nr. 672, pl. 691-692. UB-BC: HSS T 2 K.
K. van der Horst, Illuminated and decorated medieval manuscripts in the University Library, Utrecht. An illustrated catalogue. Maarssen / 's-Gravenhage 1989. p. 9 nr. 27, pl. E, afb. 123-133. ABHSS: TK ut 13.
A. van Run, 'Engelenkunde en engelenkunst', in: Kunstschrift 44 (2000), nr. 6, p. 6-12. afb. 17. LBTSS.
H. Jamin, Kennis als opdracht. De Universiteit Utrecht 1636-2001. Utrecht 2001. afb. op p. 17. AB: UTR 470; ABIC: UNIV-GES 13 UTR KEN; LBGES: AF 4 137; JBRGS: Z10-55.
Leaves of gold. Manuscript illumination from Philadelphia Collections. Ed. by J.R. Tanis & J.A. Thompson; with essays from C.W. Dutschke et al. Tent. cat. Philadelphia Museum of Art. Philadelphia 2001. p. 122. ABHSS: TM ph 8.
G. Gerritsen-Geywitz, 'Sichel, Krause und lange Linien. Utrechter Fleuronnée im zweiten Viertel des fünfzehnten Jahrhunderts', in: Quaerendo 33 (2003) 1-2, p. 96-118. p. 110 nt. 29, 112-114. ABODR: 88-zz-quae; ABHSS: O 20, 456.
G. Gerritsen-Geywitz, 'Veertiende-eeuws Utrechts penwerk', in: Manuscripten en miniaturen. Studies aangeboden aan Anne S. Korteweg bij haar afscheid van de Koninklijke Bibliotheek. Zutphen 2007, p. 101-112. (=Bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlandse boekhandel, N.R., 8) p. 103. UB-BC: HSS OR 82.
S. van Bergen, De meesters van Otto van Moerdrecht. Stijl en iconografie van een groep miniaturisten, in relatie tot de productie van getijdenboeken in Brugge rond 1430. Dissertatie UVA Amsterdam. S.l. 2007. p.25, 385, afb. 151-152 HSS: NI 40, MAG: BSD 8737, MAG: AAD 328.
A. Grounds, 'Evolution of a manuscript. The Pavement Hours', in: Design and distribution of late medieval manuscripts in England. Ed. by M. Connolly, L.R. Mooney. Woodbridge/Rochester NY 2008, p. 118-138. p. 134 nt. 28 HSS: NE 25.
A.S. Korteweg, 'The master of Catherine of Cleves. Unique genius of teamwork?', in: The hours of Catherine of Cleves. Devotion, demons and daily life in the fifteenth century. Tent. cat. Museum Het Valkhof, Nijmegen. Antwerpen etc. 2009, p. 44-73 p. 50 HSS: NK 41.
Beeldschone Boeken. De Middeleeuwen in goud en inkt. Tent. cat. Museum Catharijneconvent, Utrecht. Zwolle 2009. p. 99, 104, 142, afb. 88 (fol. 43v.-44r.) HSS: U 97.
R. de Weijert, 'Gift-giving practices in the Utrecht Charterhouse. Donating to be remembered?', in: Living Memoria. Studies in Medieval and Early modern memorial culture in honour of Truus van Bueren. Ed. by R. de Weijert et al. Hilversum 2011, p. 147-164 (= Middeleeuwse studies en bronnen 137). p. 161, afb. 3 (fol IIv.), pl. 12 (fol. 43v.-44r.) op p. 299. HSS: O 20, 520; MAG: BSE 3039.
Also available in online version.
Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberHSS: Hs 3 B 5 folTranslate