Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue

More >List of digitized titles
>Feeling lucky
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleAntiphonale.Translate
TypeManuscriptTranslate
Imprint[Het Sticht], Translate
Year[1325-1500] Translate
Techniquegedecoreerde initialen met randversiering Translate
Size324 x 244 mm. Translate
AnnotationRetro-invoer Handschriften UB Utrecht.
Datering: 2de kwart van de 14de eeuw; fol. 1-29 en 379-389: toevoegingen uit de 15de eeuw.
Te citeren als: Universiteitsbibliotheek Utrecht Hs. 407 (Hs 3 J 6).
P.A. Tiele, Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Universitatis Rheno-Trajectinae. I. Trajecti ad Rhenum / Hagae Comitis 1887. P. 139.
A. Hulshof, Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Universitatis Rheno-Traiectinae. II. Traiecti ad Rhenum 1909. P. 64.
P. Séjourné, Ordinarius S. Martini Traiectensis. Utrecht 1920. P. 28 nt. 6, p. 39b nt. 1, p. 46b nt. 4, p. 89, 92 nt. 3, p. 99 nt. 1.
Het Adriaansofficie. Critische uitgave volgens Ms. Utr. UB. 406 door een team van candidaten in de Muziekwetenschap o.l.v. H. Wagenaar-Nolthenius. Utrecht 1968. (= Scripta musicologica Ultrajectina) 2).
R.J. de Neeve, Historia de transfiguracione Ihesu Christi. Critische uitgave volgens Ms. Utr. UB 406. Utrecht 1971 (gestencild). (= Scripta musicologica Ultrajectina. Werkstukken van Utrechtse musicologen 3). P. VII, 2, 12-15, 33-46.
M. Breij, Sint Maarten schutspatroon van Utrecht. Utrecht 1988. P. 43-84 (p. 40: afb. van fol. 315v).
K. Kloosterman-van Oorschot, Beschrijving van handschrift 407, Antiphonarium. Scriptie Werkgroep Muziekwetenschap Universiteit Utrecht, 1989.
K. van der Horst, Illuminated and decorated medieval manuscripts in the University Library, Utrecht. An illustrated catalogue. Maarssen / 's-Gravenhage 1989. P. 4-5 nr. 10, afb. 56-60.
I. de Loos, 'De neumletter S als chromatische aanwijzing in het Antifonale Utrecht, UB, 406', in: Tijdschrift voor gregoriaans, 15 (1990), nr. 2, p. 50-55.
P. Oudshoorn Seculorum Amen. Een onderzoek naar de differentiae in het Utrechtse Antiphonarium UB, Hs. 407. Doctoraalscriptie Muziekwetenschap Univ. Utrecht, 1990.
I. de Loos, Voorlopige inventaris van de Antifonales Utrecht UB 406 en 407, Karlruhe Aug. Perg. 60 en het Antifonale uit St. Denis (Parijs BN 17296). Typoscript, 1991.
I. de Loos, 'Plange quasi virgo. An Archaeological study of the Utrecht responsory tradition', in: The Di Martinelli Music Collection. Musical Life in Collegiate Churches in the Low Countries and Europe. Chant and Polyphony. Colloquium Proceedings 1997-1998. Eds. B. Bouckaert & E. Schreurs. Leuven 2000, p. 169-191. (= Yearbook of the Alamire Foundation 4).
G. Gerritsen-Geywitz, 'Die Chorbücher des Utrechter Marienkapitels aus kodikologischer sicht', in: Tijdschrift van de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis 53 (2003) 1-2, p. 277- 312.
G. Gerritsen-Geywitz, 'Veertiende-eeuws Utrechts penwerk', in: Manuscripten en miniaturen. Studies aangeboden aan Anne S. Korteweg bij haar afscheid van de Koninklijke Bibliotheek. Zutphen 2007, p. 101-112. (=Bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlandse boekhandel, N.R., 8). P. 106, 112 nt. 35, afb. op p. 107.
Beeldschone Boeken. De Middeleeuwen in goud en inkt. Tent. cat. Museum Catharijneconvent, Utrecht. Zwolle 2009. P. 36, afb. op p. 135.
B. Jaski, 'Een codicologische queeste naar de oudste handschriften en handschriftfragmenten uit de bibliotheek van de Paulusabdij', in: De nalatenschap van de Paulusabdij in Utrecht. Red. H. van Engen & K. van Vliet. Hilversum 2012, p. 103-169 (= Middeleeuwse studies en bronnen 130). P. 146 nt. 127.
Also available in online version.
Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberHSS: Hs 3 J 6 folTranslate