Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue

More >List of digitized titles
>Feeling lucky
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleHistoria ecclesiastica tripartita /Translate
AuthorCassiodorus, Flavius Magnus Aurelius.
Translate
TypeManuscriptTranslate
ImprintUtrecht : Karthuizerklooster Nieuwlicht of Bloemendaal Translate
Year1509. Translate
Techniquehistoriated initials, pen-flourished initials Translate
Size292 x 210 mm. Translate
AnnotationPreliminary title UB Utrecht.
According to the colophon (f. 154v), copied by brother Wermboldus (de Leydis).
Cite as: Universiteitsbibliotheek Utrecht Hs. 733 (Hs 4 C 6).
Contains mackle: fragment of a moralised bible (in Dutch) and the beginning of a chronicle of the monastery of Nieuwlicht/Nova Lux at Utrecht.
According to the ex libris, owned by the Carthusians of St. Salvator (Nieuwlicht/Nova Lux), Utrecht.
P.A. Tiele, Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Universitatis Rheno-Trajectinae. I. Trajecti ad Rhenum / Hagae Comitis 1887. P. 192.
[A. Hulshof], Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Universitatis Rheno-Traiectinae. II. Traiecti ad Rhenum 1909. p. 68.
A. Hulshof & M.J. Schretlen, De kunst der oude boekbinders. XVde en XVIde eeuwsche boekbanden in de Utrechtsche Universiteitsbibliotheek. Utrecht 1921. P. 7.
H.J.J. Scholtens, 'De priors van het Kartuizerklooster Nieuwlicht bij Utrecht'. In: Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht 53 (1929), p. 302-357. P. 332 (over Wermbold van Leiden).
J.P. Gumbert, Die Utrechter Kartäuser und ihre Bücher im frühen fünfzehnten Jahrhundert. Leiden 1974. P. 18, 286.
M. Carasso-Kok, Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen. 's-Gravenhage 1981. (= Bibliografische reeks van het Nederlands Historisch Genootschap 2). nr. 185.
J.P. Gumbert, Manuscrits datés conservés dans les Pays-Bas. Vol. 2: Les manuscrits d'origine néerlandaise (XIVe-XVIe siècles) et Suppl. au tome premier. Leiden etc. 1988. P. 190 (sub nr. 654), 210 nr. 713, pl. 860a.
K. van der Horst, Illuminated and decorated medieval manuscripts in the University Library, Utrecht. An illustrated catalogue. Maarssen / 's-Gravenhage 1989. p. 36 nr. 132, afb. 583-585.
B. Jaski, 'Van schut tot schat. Onderzoek naar handschriftfragmenten', in: Bijzonder onderzoek. Een ontdekkingsreis door de bijzondere collecties van de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Onder red. van M. van Egmond, B. Jaski, H. Mulder. Utrecht 2009, p. 32-39 p. 37, afb. 6.
E. Mores, Fundatio Carthusiae Ultraiectinae. Stichtingskroniek van het kartuizerklooster Nieuwlicht bij Utrecht. Transcripie en historisch commentaar. Master thesis Utrecht. [Utrecht] 2009. P. 13 (Fr. 1.5).
Beeldschone Boeken. De Middeleeuwen in goud en inkt. Tent. cat. Museum Catharijneconvent, Utrecht. Zwolle 2009. P. 40.
J. Gumbert, 'Handschriften in de bibliotheek van het Paulusklooster', in: De nalatenschap van de Paulusabdij in Utrecht. Red. H. van Engen en K. van Vliet. Hilversum 2012, p. [91]-102 (= Middeleeuwse studies en bronnen 130). P. 100.
Also available in online version.
Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberHSS: Hs 4 C 6 folTranslate