Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue

More >List of digitized titles
>Feeling lucky
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleDe juvenibus trahendis ad Christum /Translate
AuthorHerxen, Dirk van
Translate
TypeManuscriptTranslate
Imprint[Utrecht], Translate
Year1482. Translate
Size144 x 103 mm. Translate
AnnotationRetro-invoer Handschriften UB Utrecht.
Bevat ook: De innocentia servanda / Dirc van Herxen; De parvulis trahendis ad Christum / Dirc van Herxen; De laudabili studio fratrum trahentium parvulos ad Christum / Dirc van Herxen; Secunda epistola missa in Eymsteyn / Jan van Schoonhoven; Memoriale compendii theologiae in usum rudium et pusillorum; De quinque gradibus humilitatis; Sermo de monte aureo / Nicolaus of Strasbourg; Regulae de peccato mortali / Heinrich von Langenstein.
"Secunda epistola missa in Eymsteyn" ook bekend als: De cursu monarchi.
"Sermo de monte aureo" vertaling van: Preek op de gulden berch.
Te citeren als: Universiteitsbibliotheek Utrecht Hs. 380 (Hs 1 K 22).
W. Moll, Kerkgeschiedenis van Nederland vóór de Hervorming 6 dln. Arnhem 1864-1871. Dl. II/2, p. 368 (fol. 170-172).
P.A. Tiele, Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Universitatis Rheno-Trajectinae. I. Trajecti ad Rhenum / Hagae Comitis 1887. P. 127-128.
Ph.H.J. Knierim, Dirc van Herxen (1381-1457), rector van het Zwolsche fraterhuis. Diss. Leiden. Amsterdam 1926. P. 105-115, 148-149.
S.G. Axters, Geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden. Dl. 3: De Moderne Devotie, 1380-1550. Antwerpen 1956. P. 81 (fol. 1-71).
A. Gruijs & E. Persoons, 'Index des manuscrits contenant les oeuvres de Jean de Schoonhoven (1356-1432)', in: Scriptorium 20 (1966), P. 81 (fol. 72-111).
J.P. Gumbert, Manuscrits datés conservés dans les Pays-Bas. Vol. 2: Les manuscrits d'origine néerlandaise (XIVe-XVIe siècles) et Suppl. au tome premier. Leiden etc. 1988. P. p. 205-206 nr. 699, pl. 675.
Chr. van Wijnbergen & H. Zapp, Verzeichnis kanonistischer Handschriften in den Niederlanden). Würzburg 1988. (= Forschungen zur Kirchenrechtswissenschaft 3). P. 270.
A.J. de Groot & E.C.C. Coppens, Manuscripta canonistica Latina. Elenchus codicum necnon diplomatum iuris canonici ante a. 1600 in bibliothecis ac archivis neerlandicis. Nijmegen 1989. (= Rechtshistorische reeks van het Gerard Noodt Instituut 14). P. 399 nr. 1451 (fol. 172v-178v).
L. van Beek, Leken trekken tot Gods Woord. Dirc van Herxen (1381-1457) en zijn eerste collatieboek. Dissertatie Leiden. Hilversum 2009. (= Middeleeuwse studies en bronnen 120). P. 197-198.
J. Gumbert, 'Handschriften in de bibliotheek van het Paulusklooster', in: De nalatenschap van de Paulusabdij in Utrecht. Red. H. van Engen en K. van Vliet. Hilversum 2012, p. 91-102 (= Middeleeuwse studies en bronnen 130). P. 95.
B. Jaski, 'Een codicologische queeste naar de oudste handschriften en handschriftfragmenten uit de bibliotheek van de Paulusabdij', in: De nalatenschap van de Paulusabdij in Utrecht. Red. H. van Engen & K. van Vliet. Hilversum 2012, p. 103-169 (= Middeleeuwse studies en bronnen 130). P. 152, 164.
Also available in online version.
Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberHSS: Hs 1 K 22Translate