Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue

More >List of digitized titles
>Feeling lucky
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleAntiphonale.Translate
TypeManuscriptTranslate
Imprint[S.l.]. Translate
Year[1400-1500] Translate
Size.. cm Translate
AnnotationHet begin ontbreekt.
Retro-invoer Handschriften UB Utrecht.
Te citeren als: Universiteitsbibliotheek Utrecht Hs. 410 (Hs 3 K 2).
A. Blonk, Beschrijving van het hs. 410 - Antiphonarium uit de Utrechtse Universiteitsbibliotheek. Scriptie Werkgroep Middeleeuwen, 1985/1986. (Utrecht 1986).
A. Hulshof, Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Universitatis Rheno-Traiectinae. II. Traiecti ad Rhenum 1909. P. 56.
F. Lochner, 'Un évèque musicien au Xe siècle: Radbod d'Utrecht (d. 917)', in: Tijdschrift van de Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis 38 (1988). P. 12.
G. Gerritsen-Geywitz, 'Die Chorbücher des Utrechter Marienkapitels aus kodikologischer sicht', in: Tijdschrift van de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis 53 (2003) 1-2. P. 277, passim, afb. op p. 290.
G. Gerritsen-Geywitz, 'Kaarsvet en kerkwijding', in: Rapiarijs. Een afscheidsbundel voor Hans van Dijk. Onder red. van S. Buitink, A.M.J. van Buuren & I. Spijker. Utrecht 1987, p. 45-47. (= Ruygh-bewerp 16). P. 45-47.
Het Adriaansofficie. Critische uitgave volgens Ms. Utr. UB. 406 door een team van candidaten in de Muziekwetenschap o.l.v. H. Wagenaar-Nolthenius. Utrecht 1968. (= Scripta musicologica Ultrajectina) 2).
I. de Loos, 'Plange quasi virgo. An Archaeological study of the Utrecht responsory tradition', in: The Di Martinelli Music Collection. Musical Life in Collegiate Churches in the Low Countries and Europe. Chant and Polyphony. Colloquium Proceedings 1997-1998. Eds. B. Bouckaert & E. Schreurs. Leuven 2000, p. 169-191. (= Yearbook of the Alamire Foundation 4). P. 174, 187.
K. Vellekoop (Ed.), Liber ordinarius Sancte Marie Traiectensis. The Ordinal of St Mary's Church, Utrecht (Ms. London, British Library, Add. 9769). Ed. by K. Vellekoop. Delft 1996. (= Documenta et archivalia ad historiam musicae Neerlandicae 6). P. 17.
M. J. Bloxam, A survey of late medieval service books from the Low Countries. Implications for sacred polyphony, 1460-1520. Ann Arbor 1987. P. 96.
P.A. Tiele, Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Universitatis Rheno-Trajectinae. I. Trajecti ad Rhenum / Hagae Comitis 1887. P. 139.
R.J. de Neeve, Historia de transfiguracione Ihesu Christi. Critische uitgave volgens Ms. Utr. UB 406. Utrecht 1971 (gestencild). (= Scripta musicologica Ultrajectina. Werkstukken van Utrechtse musicologen 3). P. 2, 12-15, 33-46; Aanhangsel I.
Utrecht tussen kerk en staat. Onder red. van R.E.V. Stuip & C. Vellekoop. Hilversum 1991. P. 231.
Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberHSS: Hs 3 K 2 LkTranslate