Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue

More >List of digitized titles
>Feeling lucky
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleRadius contemplativae meditationis.Translate
TypeManuscriptTranslate
Imprint[Utrecht] : [Karthuizerklooster Nieuwlicht of Bloemendaal?] Translate
Year[1440-1460] Translate
Technique3 miniaturen, initialen met penwerk Translate
Size213 x 145 mm. Translate
NoteTussen voorplat en fol 1 zitten ook nog 2 bijgebonden kleine boekjes. fol 107 bestaat niet.Translate
AnnotationRetro-invoer Handschriften UB Utrecht.
"Radius contemplativae meditationis" bestaat uit: Gebeden op het begin van het Compendium theologiae en de twee eerste delen van het Breviloquium van Bonaventura; en: Excerpten uit de werken van Hieronymus, Bonaventura, Gerardus Zerbolt de Zutphania, Pseudo-Dionysius Areopagita en Augustinus etc.
Bevat ook: Currus Israel (bestaat uit: de proloog op Bonaventura's Soliloquium de IV mentalibus exercitiis; enkele gebeden; het tractaat De curru Israel); Tractatus de vita contemplativa; Spiritualis philosophia / Johannes von Kastl; De monte contemplationis / Johannes Gerson; Epistula ad sorores suas de modo meditandi in vita contemplativa / Johannes Gerson. Epistola ad quasdam moniales; Ad reclusas; De triplici via / Bonaventura (gevolgd door: Figura ad aspectum veritatis); De adhaerendo Deo / pseudo-Albertus Magnus (Johannes von Kastl).
"Epistola ad quasdam moniales" en "Ad reclusas" ten onrechte toegescheven aan Johannes Gerson. Volgens Jacques Huyben is "Epistola ad quasdam moniales" een excerpt uit Rulman Merswins Meisterbuch en moet ook "Ad reclusas" een Rulman Merswin worden toegeschreven.
Also available in printed edition: Un trait©♭ in©♭dit sur la vie contemplative / Jacques Huyben. - Saint-Maximin, 1923.
"De monte contemplationis" en "Epistula ad sorores suas de modo meditandi in vita contemplativa" vertaald uit het Frans.
Te citeren als: Universiteitsbibliotheek Utrecht Hs. 358 (Hs 4 H 5).
P.A. Tiele, Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Universitatis Rheno-Trajectinae. I. Trajecti ad Rhenum / Hagae Comitis 1887. P. 117-118.
A. Hulshof, Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Universitatis Rheno-Traiectinae. II. Traiecti ad Rhenum 1909. P. 52.
J. Hintzen, 'De geminieerde handschriften der Utrechtsche Universiteits-Bibliotheek', in: Het boek 10 (1921). P. 8.
A. Hulshof & M.J. Schretlen, De kunst der oude boekbinders. XVde en XVIde eeuwsche boekbanden in de Utrechtsche Universiteitsbibliotheek. Utrecht 1921. P. 7.
A.W. Byvanck & G.J. Hoogewerff, Noord-Nederlandsche miniaturen in handschriften der 14e, 15e en 16e eeuwen. Den Haag 1922-1925. P. 33 nr. 75, afb. 65.
A.W. Byvanck, 'Utrechtsche miniaturen', in: Het gildeboek 6 (1923). P. 7, afb. 8.
J. Huyben, '…', in: La vie spirituelle 4 (1923). P. 259.
Th.M.M. van Rooij, Gerard Zerbold van Zutphen. Dissertatie Nijmegen. Nijmegen, etc. 1936. P. 351.
A.W. Byvanck, La miniature dans les Pays-Bas septentrionaux. Paris 1937. P. 44.
Handschriften en oude drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek. Catalogus bij de tentoonstelling in het Centraal Museum te Utrecht ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van de bibliotheek der Rijksuniversiteit, 1584-1984. Utrecht 1984. P. 44.
K. van der Horst, Illuminated and decorated medieval manuscripts in the University Library, Utrecht. An illustrated catalogue. Maarssen / 's-Gravenhage 1989. P. 16 nr. 56, afb. 249-254.
M.Th. Wieser, Die handschriftliche Überlieferung der Werke des heiligen Augustinus VIII.1: Belgien, Luxembourg und Niederlande. Werkverzeichnis. Wien 2000 (= Sitzungsberichte der Österreichische Akademie der Wissenschaften. Phil.-Hist. Klasse 685). P. 351.
M. Th. Wieser, Die handschriftliche Überlieferung der Werke des heiligen Augustinus Bd. VIII/2. Belgien, Luxemburg und Niederlande. Verzeichnis nach Bibliotheken. Wien 2000 (= Sitzungsberichte der Österreichische Akademie der Wissenschaften. Phil.-Hist. Klasse 685). P. 306.
Beeldschone Boeken. De Middeleeuwen in goud en inkt. Tent. cat. Museum Catharijneconvent, Utrecht. Zwolle 2009. P. 40, afb. 27 (fol. 52r.).
Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberHSS: Hs 4 H 5Translate