Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue

More >List of digitized titles
>Feeling lucky
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleLiber sequentiarum.Translate
TypeManuscriptTranslate
Imprint[Het Sticht], Translate
Year[1200-1300]. Translate
Size280 x 210 mm. Translate
AnnotationPreliminary title.
The beginning is missing.
Cite as: Universiteitsbibliotheek Utrecht Hs. 417 (Hs 5 C 19)
P.A. Tiele, Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Universitatis Rheno-Trajectinae. I. Trajecti ad Rhenum / Hagae Comitis 1887. P. 141.
A. Hulshof, Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Universitatis Rheno-Traiectinae. II. Traiecti ad Rhenum 1909. P. 64-65.
P. Séjourné, Ordinarius S. Martini Traiectensis. Utrecht 1920. P. 238.
M.M. van Petersen-Van Delft, Tropen in Utrechtse manuscripten. Doctoraalscriptie, Univ. Utrecht, ca. 1960. P. 48-54, 57-62.
The Utrecht Prosarium. Liber sequentiarum ecclesiae capitularis Sanctae Mariae Ultraiectensis saeculi XIII. Codex Ultraiectensis, Universitatis Bibliotheca 417. Edidit N. de Goede. Amsterdam 1965. (= Monumenta musica Neerlandica 6). Editie van grootste deel van Hs. 417.
G. Weiss, 'Zur Rolle Italiens im frühen Tropenschaften', in: Festschrift Bruno Stäblein zum 70. Geburtstag. Kassel 1967, p. 287-292. (cf. Scriptorium, 25 (1971), p. 246, nr. 262).
Richard L. Crocker, The early Medieval sequence. Berkeley, etc. 1977. P. 16, 26-27, 210.
Abteistadt Echternach. Festschrift Georges Kiesel, hrsg. v. P. Schritz & A. Hoffmann. Luxemburg 1981. P. 169, 192.
Handschriften en oude drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek. Catalogus bij de tentoonstelling in het Centraal Museum te Utrecht ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van de bibliotheek der Rijksuniversiteit, 1584-1984. Utrecht 1984. P. 144-146 nr. 58.
G. Gerritsen-Geywitz, 'Kaarsvet en kerkwijding', in: Rapiarijs. Een afscheidsbundel voor Hans van Dijk. Onder red. van S. Buitink, A.M.J. van Buuren & I. Spijker. Utrecht 1987, p. 45-47. (= Ruygh-bewerp 16). P. 47.
C. Hoekman, Handschrift 417. Scriptie Westerse paleografie en handschriftenkunde, Universiteit Leiden, 1987.
M. van Vlierden, Utrecht een hemel op aarde. Tent. cat. Rijksmuseum Het Catharijneconvent, Utrecht. Zutphen 1988. (= Clavis kunsthistorische monografieën 6). P. 80-81 nr. 91, afb. op p. 80 [fol. 36v].
Utrecht tussen kerk en staat. Onder red. van R.E.V. Stuip & C. Vellekoop. Hilversum 1991. P. 231.
K. Vellekoop (Ed.), Liber ordinarius Sancte Marie Traiectensis. The Ordinal of St Mary's Church, Utrecht (Ms. London, British Library, Add. 9769). Ed. by K. Vellekoop. Delft 1996. (= Documenta et archivalia ad historiam musicae Neerlandicae 6). P. 17.
I. de Loos, 'Plange quasi virgo. An Archaeological study of the Utrecht responsory tradition', in: The Di Martinelli Music Collection. Musical Life in Collegiate Churches in the Low Countries and Europe. Chant and Polyphony. Colloquium Proceedings 1997-1998. Eds. B. Bouckaert & E. Schreurs. Leuven 2000, p. 169-191. (= Yearbook of the Alamire Foundation 4). P. 174, 186.
G. Gerritsen-Geywitz, 'Die Chorbücher des Utrechter Marienkapitels aus kodikologischer sicht', in: Tijdschrift van de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis 53 (2003) 1-2, p. 277, passim.
Also available in online version.
Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberHSS: Hs 5 C 19Translate