Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue

More >List of digitized titles
>Feeling lucky
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleConsiderationes de mystica theologia /Translate
AuthorGerson, Johannes
Translate
TypeManuscriptTranslate
Year1468-1469. Translate
Size215 x 145 (150 x 92) mm. Translate
AnnotationBevat behalve Considerationes Johannis de Gersono de mystica theologia (fol. 1r-28r) ook: ejusdem De mystica theologia practica (fol. 28r-48r), ejusdem Tractatus de vita spirituali animae (fol. 48r-121r), ejusdem Flores spirituales moralium sive Regulae morales (fol. 121r-146v), ejusdem Tractatus de forma absolutionis sacramentali cum quibusdam aliis ad fratrem suum de ordine Celestinorum (fol. 147r-152r), ejusdem Tractatus de indulgentiis (fol. 152r-156r), ejusdem Tractatulus de remediis adhibendis ab idoneo confessore ... (fol. 156r-158v), ejusdem Tractatus de pollutione diurna (fol. 158v-167v), Quaedam sumpta ex Summa confessorum libro tertio (fol. 167v-169r), Tractatus Johannis Gerson de multiplicibus subtilibus temptationibus inimici (fol. 169r-179r), ejusdem Responsio ad quaestionem an delectatio cordialis quaerenda sit in servitio Dei ... (fol. 179r-180r), ejusdem Tractatus de monte contemplationis (fol. 180r-211r), ejusdem Tractatulus de meditatione cordis (fol. 211v-215v), ejusdem Tractatulus de simplicitate cordis (fol. 215v-223r), ejusdem Tractatulus de directione cordis (fol. 223r-236r), ejusdem Tractatulus de oratione et ejus valore (fol. 236r-243v).
Voor de datering zie fol. 121r: Anno domini M° cccc° lxviii°. octava die julii; fol. 152r: Anno domini 1468 in profesto beate barbare virginis; fol. 179r: Finite Anno domini M° cccc° lxviii° in vigilia natalis domini; fol. 211r: Anno domini M° ccc° lxix° Ipso die beate Agnetis martiris.
Incompleet: het einde ontbreekt.
De monte contemplationis is de Latijnse vert. van: La montaigne de contemplation.
Afkomstig uit de "Maastrichtse collectie".
Te citeren als: Universiteitsbibliotheek Utrecht Hs. 203 (Hs 5 E 15).
Geconfisqueerd ca. 1794 door de Franse bezettingstroepen in Limburg en herontdekt in Maastricht in 1839.
Contemporaine leren band over houten platten, blindgestempeld met ruitpatroon van diagonale dubbellijnen in een rechthoekig kader van dubbellijnen, bevestigingssporen van knoppen (vijf op ieder plat), resten van twee sluitingen, leeshulpen, het leer van de rug en een groot deel van het voorplat zijn vernieuwd.
[P.A. Tiele], Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Universitatis Rheno-Trajectinae. I. Trajecti ad Rhenum / Hagae Comitis 1887. p. 65.
J.P. Gumbert, Manuscrits datés conservés dans les Pays-Bas. Vol. 2: Les manuscrits d'origine néerlandaise (XIVe-XVIe siècles) et Suppl. au tome premier. Leiden etc. 1988. p. 193 nr. 662, pl. 755b.
Contemporaine leren band over houten platten, blindgestempeld met ruitpatroon van diagonale dubbellijnen in een rechthoekig kader van dubbellijnen, bevestigingssporen van knoppen (vijf op ieder plat), resten van twee sluitingen, leeshulpen, het leer van de rug en een groot deel van het voorplat zijn vernieuwd
Monasticon Windeshemense. Hrsg. von W. Kohl, E. Persoons & A.G. Weiler. 4 Tle. Brussel 1976-1984. (= Archives et Bibliothèques de Belgique, nr. spécial 16). dl. III, p. 357.
A.J. de Groot & E.C.C. Coppens, Manuscripta canonistica Latina. Elenchus codicum necnon diplomatum iuris canonici ante a. 1600 in bibliothecis ac archivis neerlandicis. Nijmegen 1989. (= Rechtshistorische reeks van het Gerard Noodt Instituut 14). p. 391 nr. 1428 (fol. 147r-152r, 152r-156r).
A.J. Flament, Catalogus der Stadsbibliotheek van Maastricht, bewerkt vooral als 'Bibliotheca Limburgensis', I. Maastricht 1888-1894. p. LIV nr. 407.
J.M.M. Hermans, 'Elf kisten boeken uit het gouvernementsgebouw te Maastricht. Lotgevallen van de Limburgse handschriften en oude drukken, gevonden in 1839', in: Miscellanea Neerlandica. Opstellen voor Dr. Jan Deschamps ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag, I. Onder red. van E. Cockx-Indestege & F. Hendrickx. Leuven 1987, p. 105-143. p. 118, 122-123, 134 nr. 407.
Chr. van Wijnbergen & H. Zapp, Verzeichnis kanonistischer Handschriften in den Niederlanden). Würzburg 1988. (= Forschungen zur Kirchenrechtswissenschaft 3). p. 261 (fol. 147r-152r, 152r-156r, 156r-158v).
L. White Jr., 'The iconography of Temperantia and the virtuousness of technology'. In: Action and conviction in early modern Europe. Essays in memory of E.H. Harbison. Ed. by Th.K. Rabb & J.E. Seigel. Princeton 1969, p. 197-219. (cf. Scriptorium, 28 (1974), nr. 1058. p. 197-219.
Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberHSS: Hs 5 E 15Translate