Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue

More >List of digitized titles
>Feeling lucky
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleDe natuurkunde van het geheelal.Translate
AuthorGheraert van Lienhout.
Translate
TypeManuscriptTranslate
ImprintUtrecht, Translate
Year1290-1400. Translate
Techniquerubricering, schematische afbeeldingen in pen Translate
Size210 x 155 (160 x 75) mm Translate
AnnotationBevat tevens: Natuurkunde / door Broeder Thomas; Boec van medicinen (Zie hiervoor de afzonderlijke beschrijvingen).
Datering: 14de eeuw.
De drie delen in deze band zijn in dezelfde hand geschreven.
Op schutblad aantekeningen in handschrift in 18de- en 19de-eeuwse handen.
Restauratierapport aanwezig.
Toegeschreven aan Gheraert van Lienhout.
Waarschijnlijk gemaakt door de Minderbroeders te Utrecht en in hun bezit geweest.
Te citeren als: Universiteitsbibliotheek Utrecht Hs. 1328 (5 F 5 dl 1).
Voor gedrukte editie zie: Gheraert van Lienhout, De natuurkunde van het geheelal. Een 13de-eeuws middelnederlands leerdicht. Uitg. Ria Jansen-Sieben. Brussel, 1968.
Voor gedrukte editie zie: Gheraert van Lienhout, Natuurkunde van het heelal. Uitg. L.G. Visscher. Utrecht, 1840.
Leren band op houten platten; van nieuwe band voorzien in 1989.
Binding note: Hs. 1328 (5 F 5) dl 1.
E. Verwijs, J. Verdam & F.A. Stoett, Middelnederlandsch woordenboek 10. Tekstcritiek ... en bouwstoffen ... 's-Gravenhage 1927-1941. Bouwstoffen 92, 137, 895, 926 sub 4, 1418, 1500.
Leren band op houten platten; van nieuwe band voorzien in 1989.
Handschriften en oude drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek. Catalogus bij de tentoonstelling in het Centraal Museum te Utrecht ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van de bibliotheek der Rijksuniversiteit, 1584-1984. Utrecht 1984. p. 216-219 nr. 102, afb. op p. 217.
J. Deschamps, Middelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken. Tentoonstelling ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis. Leiden 1972. Tweede herziene druk. p. 114.
Binding note: Hs. 1328 (5 F 5) dl 1
K. Stooker & Th. Verbeij, Collecties op orde. Middelnederlandse handschriften uit kloosters en semi-religieuze gemeenschappen in de Nederlanden. 2 dln. Leuven 1997. (= Miscellanea Neerlandica 16).
M.H. Green, 'A handlist of latin and vernacular manuscripts of the so-called Trotula texts' 2, in: Scriptorium 51 (1997), p. 80-104. p. 81.
Leren band op houten platten; van nieuwe band voorzien in 1989
P.A. Tiele, Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Universitatis Rheno-Trajectinae. I. Trajecti ad Rhenum / Hagae Comitis 1887. p. 315-316.
R. Jansen-Sieben, 'Ein Datierungsproblem in Hs. Utrecht 1328', in: Essays presented to G.I. Lieftinck 3, p. 80-83. (= Litterae textuales 3). p. 80-83.
R. Jansen-Sieben, Repertorium van de middelnederlandse artes-literatuur. Utrecht 1989. p. 466-467 nr. U280 (fol. 1v-34v, 35-70v, 71v, 72-127v).
R. Willemyns, Het niet-literaire Middelnederlands. Een leerboek met bloemlezing. Assen [etc.] 1979. p. 113-114.
Binding note: Hs. 1328 (5 F 5) dl 1.
Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberHSS: Hs 5 F 5 dl 1Translate