Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue

More >List of digitized titles
>Feeling lucky
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleNatuurkunde in proza.Translate
AuthorBroeder Thomas.
Translate
TypeManuscriptTranslate
ImprintUtrecht, Translate
Year1290-1400. Translate
Techniquerubricering, schematische afbeeldingen in pen Translate
Size210 x 155 (160 x 120) mm Translate
AnnotationDatering: 14de eeuw.
Waarschijnlijk gemaakt door de Minderbroeders te Utrecht en in hun bezit geweest.
Op schutblad aantekeningen in handschrift in 18de- en 19de-eeuwse handen.
De drie delen in deze band zijn in dezelfde hand geschreven.
Bevat tevens: De natuurkunde van het geheelal / door Gheraert van Lienhout; Boec van medicinen (Zie hiervoor de afzonderlijke beschrijvingen).
Incipit: Brueder Thomas die dit boeke maecte seghet is enich ghebrec in desen boeke dat is mi leet.
Explicit: Ende hier is op dese tijt ghenoech van den hemel gheseghet.
Fol 35v: ... Ende ic brueder Aernt leesemeyster der minre brueder tUtrecht belijde dat ic dit boec hebbe overlesen ende ondersoecht.
Boven de tekst: Jhesus Maria.
Binding note: Hs. 1328 (Hs 5 F 5) dl 2.
Te citeren als: Universiteitsbibliotheek Utrecht Hs. 1328 (Hs 5 F 5).
Binding note: Hs. 1328 (Hs 5 F 5) dl 2.
Leren band op houten platten; van nieuwe band voorzien in 1989.
P.A. Tiele, Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Universitatis Rheno-Trajectinae. I. Trajecti ad Rhenum / Hagae Comitis 1887, p. 316.
Leren band op houten platten; van nieuwe band voorzien in 1989.
P. van der Wielen, 'De pharmacie in Nederland gedurende de Middeleeuwen' I, III, 'Een middeleeuwsch Nederlandsch kruidenboek' II, in: Pharmaceutisch weekblad 26-34 (1900), p. ...; 78 (1941), p. 673-698, 713-735, 996-998; 53 (1916), p. 818-849.
R. Jansen-Sieben, 'Ein Datierungsproblem in Hs. Utrecht 1328', in: Essays presented to G.I. Lieftinck 3, p. 80-83. (= Litterae textuales 3).
Binding note: Hs. 1328 (Hs 5 F 5) dl 2
W.P.Gerritsen, D. Edel & M. de Kreek, De wereld van Sint Brandaan. Utrecht 1986.
R. Jansen-Sieben, Repertorium van de middelnederlandse artes-literatuur. Utrecht 1989.
K. Stooker & Th. Verbeij, Collecties op orde. Middelnederlandse handschriften uit kloosters en semi-religieuze gemeenschappen in de Nederlanden. 2 dln. Leuven 1997. (= Miscellanea Neerlandica 16).
Leren band op houten platten; van nieuwe band voorzien in 1989
M.H. Green, 'A handlist of latin and vernacular manuscripts of the so-called Trotula texts' 2, in: Scriptorium 51 (1997), p. 80-104. p. 81.
Handschriften en oude drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek. Catalogus bij de tentoonstelling in het Centraal Museum te Utrecht ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van de bibliotheek der Rijksuniversiteit, 1584-1984. Utrecht 1984. p. 216-219 nr. 102, afb. op p. 217.
E. Verwijs, J. Verdam & F.A. Stoett, Middelnederlandsch woordenboek 10. Tekstcritiek ... en bouwstoffen ... 's-Gravenhage 1927-1941. Bouwstoffen 92, 137, 895, 926 sub 4, 1418, 1500.
R. Willemyns, Het niet-literaire Middelnederlands. Een leerboek met bloemlezing. Assen [etc.] 1979. p. 113-114.
Restauratierapport Aanwezig.
Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberHSS: Hs 5 F 5 dl 2Translate