Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue

More >List of digitized titles
>Feeling lucky
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleBoec van medicinen in dietsche.Translate
TypeManuscriptTranslate
ImprintUtrecht, Translate
Year1290-1400. Translate
Techniquerubricering Translate
Size210 x 155 (160 x 120) mm Translate
AnnotationDatering: 14de eeuw.
Binding note: Hs. 1328 (Hs 5 F 5) dl 3-4.
Leren band op houten platten; van nieuwe band voorzien in 1989.
Binding note: Hs. 1328 (Hs 5 F 5) dl 3-4.
Restauratierapport Aanwezig.
Leren band op houten platten; van nieuwe band voorzien in 1989.
Gebaseerd op de werken van Avicenna en Galenus.
Incipit: Hier beghint een nuttelike cort boec van medicinen ghemaect in dietsche dat ghetoghen es ende ghecopuleert uut Galienus boeken ende Avicenne.
Boven de tekst: Maria coemt tot minen beghin / hier gaet medicine in dietsche in.
Binding note: Hs. 1328 (Hs 5 F 5) dl 3-4
Incompleet, eindigt met: nochtans als een te bedde ; Hieronder de custode: sal gaen ende wantmen.
Tussen laatste zin en custode is in een andere hand geschreven: Breuder Thomas het dit boecke gemaeckt anno 1300. T'Utrecht.
Leren band op houten platten; van nieuwe band voorzien in 1989
Fol. 71r: blanco; Fol. 71v bevat een vijf-regelig recept voor een voetenzalf, incipit: Nemet newe viroc [of: bivot?] ende orpois ende was [...] (In de diverse beschrijvingen en in MMDC soms genummerd als dl. 3 van dit convoluut).
Waarschijnlijk gemaakt door de Minderbroeders te Utrecht en in hun bezit geweest.
Bevat tevens: De natuurkunde van het geheelal; Natuurkunde / door Broeder Thomas; (Zie hiervoor de afzonderlijke beschrijvingen).
De drie delen in deze band zijn in dezelfde hand geschreven.
Te citeren als: Universiteitsbibliotheek Utrecht Hs. 1328 (Hs 5 F 5).
P. van der Wielen, 'De pharmacie in Nederland gedurende de Middeleeuwen' I, III, 'Een middeleeuwsch Nederlandsch kruidenboek' II, in: Pharmaceutisch weekblad 26-34 (1900), p. ...; 78 (1941), p. 673-698, 713-735, 996-998; 53 (1916), p. 818-849.
G. Keil, 'Recensie van Boec van medicinen in Dietsche. Een middelnederlandse compilatie van medisch-farmaceutische literatuur. Uitg. door W.F. Daems. Leiden 1967', in: Niederdeutsche Mitteilungen 24 (1968), p. 141-148.
E. Manning, 'Recensie van Boec van medicinen in Dietsche. Een middelnederlandse compilatie van medisch-farmaceutische literatuur. Uitg. door W.F. Daems. Leiden 1967', in: Scriptorium 24 (1970), p. 152-153.
R. Jansen-Sieben, Repertorium van de middelnederlandse artes-literatuur. Utrecht, 1989.
M.H. Green, 'A handlist of latin and vernacular manuscripts of the so-called Trotula texts' 2, in: Scriptorium 51 (1997), p. 80-104.
O. Lie, 'Boekenkennis en het vrouwelijk lichaam: van Trotula tot Jakob Ruf', in: Bijzonder onderzoek. Een ontdekkingsreis door de bijzondere collecties van de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Onder red. van M. van Egmond, B. Jaski, H. Mulder. Utrecht, 2009, p. 216-223.
P.A. Tiele, Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Universitatis Rheno-Trajectinae. I. Trajecti ad Rhenum / Hagae Comitis, 1887, p. 316.
K. Stooker & Th. Verbeij, Collecties op orde. Middelnederlandse handschriften uit kloosters en semi-religieuze gemeenschappen in de Nederlanden. 2 dln. Leuven, 1997. (= Miscellanea Neerlandica 16).
Handschriften en oude drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek. Catalogus bij de tentoonstelling in het Centraal Museum te Utrecht ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van de bibliotheek der Rijksuniversiteit, 1584-1984. Utrecht 1984. p. 216-219 nr. 102, afb. op p. 217.
E. Huizenga, O.S.H. Lie & L.M. Veltman, 'Inleiding. Een wereld van kennis,' in: Een wereld van kennis. Bloemlezing uit de Middelnederlandse Artesliteratuur. Hilversum 2002, p. 11-36. (= Artesliteratuur in de Nederlanden 1). p. 30, afb. op p. 25.
Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberHSS: Hs 5 F 5 dl 3-4Translate