Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue

More >List of digitized titles
>Feeling lucky
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleVanden levene ons heren.Translate
TypeManuscriptTranslate
ImprintOetingen, Translate
Year1438. Translate
Size218 x 150 (fols. 1-37: 163 x 113, fols. 39-66: 175 x 113) mm. Translate
AnnotationColofon: (fol 33v): Dit was gheint in jaersavonde toetinghen. Int jaer ons heren als men screef M.cccc en de xxxviii.
Also contains: Vanden levene ons heren (fol. 1r-33v); Vanden houte (fol. 34r-37v) and: Gulden legende (fol. 39r-66v).
Fol. 38r-38v blank.
Vanden levene ons heren is een anoniem dichtwerk over het leven en lijden van Christus naar de vier Evangeliën en het apocriefe Evangelie van Nicodemus; Vanden houte handelt over de geschiedenis van het H. Kruis en is geschreven door een navolger van Jacob van Maerlant; Gulden legende bevat de eerste twaalf legenden uit de eerste Middelnederlandse vertaling van de Legenda aurea van Jacobus de Voragine.
Also available in printed edition: Vanden levene ons Heren. Uitg. W.H. Beuken. 2 vols. Zwolle, 1968 (= Zwolse drukken en herdrukken voor de Maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden no. 60). Vol. 1: passim (text edition fol. 1-33). Vol. 2, p. 9-20: descrition of the entire manuscript.
"Vanden levene ons heren, Vanden houte and the introduction to Gulden legende" also available in printed edition: Van den levene ons Heren : een rijmwerk uit de Middeleeuwen / uitg. P. J. Vermeulen. - Utrecht : N. van der Monde, 1843.
Cite as: Universiteitsbibliotheek Utrecht Hs. 1329 (Hs 5 F 12).
18th of 19thC binding (part-parchment) over pasteboards.
P.A. Tiele, Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Universitatis Rheno-Trajectinae. I. Trajecti ad Rhenum / Hagae Comitis 1887. p. 316.
18th of 19thC binding (part-parchment) over pasteboards.
G.I. Lieftinck, Manuscrits datés conservés dans les Pays-Bas. I. Les manuscrits d'origine étrangere (816 - c. 1550). Amsterdam 1964. p. 124 nr. 287, pl. 172-173.
J.P. Gumbert, Manuscrits datés conservés dans les Pays-Bas. Vol. 2: Les manuscrits d'origine néerlandaise (XIVe-XVIe siècles) et Suppl. au tome premier. Leiden etc. 1988. p. 276.
S.G. Axters, Bibliotheca dominicana Neerlandica manuscripta 1224-1500. Louvain 1970. (= Bibliothèque de la Revue d'histoire ecclésiastique 49). p. 170 (fol. 39-66).
J. Deschamps, Middelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken. Tentoonstelling ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis. Leiden 1972. Tweede herziene druk. p. 52, 90, 198.
18th of 19thC binding (part-parchment) over pasteboards.
R. Lievens, 'Vanden levens ons heren. De herkomst van hs. Utrecht U.B. 1329 (eccl. 507)', in: De nieuwe taalgids 51 (1958), p. 215-216. p. 215-216 (fol. 1-33).
P.F.J. Obbema, 'Writing on uncut sheets', in: Quaerendo 8 (1978), p. 337-354. p. 341, 350.
G.P. van der Stroom, 'De geschiedenis van de Hooft-handschriften ontraatseld', in: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 113 (1997), 1, p. 2-27. p. 21 nt. 37.
E. Verwijs, J. Verdam & F.A. Stoett, Middelnederlandsch woordenboek 10. Tekstcritiek ... en bouwstoffen ... 's-Gravenhage 1927-1941. Bouwstoffen 659, 852 sub 1, 852 sub 2, 1318.
W. Williams-Krapp, Die deutschen und niederländischen Legendare des Mittelalters. Studien zu ihrer Überlieferungs-, Text-, und Wirkungsgeschichte. Tübingen 1986. (= Texte und Textgeschichte 20). p. 83.
Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberHSS: Hs 5 F 12Translate