Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue

More >List of digitized titles
>Feeling lucky
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleGetijdenboek.Translate
TypeManuscriptTranslate
ImprintNothern Netherlands (Utrecht(?)), Translate
Year[1440-1460]. Translate
TechniqueMiniatures (inserted), historiated initials, border decoration and pen-flourished initials in Utrecht style Translate
Size160 x 115 mm. Translate
AnnotationBook of hours.
Preliminary title.
Contains a calendar for the Utrecht diocese.
At least two miniatures are missing: between fols 28 and 29, and between fols 61 en 62. The first was sold at Sotheby's, London, sale of 13 June 1983. (Catalogue of the Bute Collection ..., nr. 29).
Cite as: Universiteitsbibliotheek Utrecht Hs. 5 J 27.
Handschriften en oude drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek. Catalogus bij de tentoonstelling in het Centraal Museum te Utrecht ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van de bibliotheek der Rijksuniversiteit, 1584-1984. Utrecht. P. 260 nr. 123, afb. op p. 259.
H. Bloem, Voorstellingen rondom dood en begraven . Een studie naar de iconografie van de dodenvigilie in 15e eeuwse getijdenboeken uit Frankrijk en de Nederlanden. Doctoraalscriptie VU Amsterdam 1986. afb. 48.
A.S. Korteweg, 'Middeleeuwse handschriften', in: Accoord C.R. Een keuze uit de bijzondere aanwinsten verworven tijdens het bibliothecariaat van dr. C. Reedijk Tent.cat Koninklijke Bibliotheek. Den Haag 1986, p. 25-52. P. 51.
K. van der Horst, Illuminated and decorated medieval manuscripts in the University Library, Utrecht. An illustrated catalogue. Maarssen / 's-Gravenhage 1989. p. 17-18 nr. 59, pl. L, afb. 306-329.
L.S. Wierda, De Sarijs-handschriften. Studie naar een groep laat-middeleeuwse handschriften uit de IJsselstreek (voorheen toegeschreven aan de Agnietenberg bij Zwolle). Dissertatie Groningen. Zwolle 1995. Met diskette. p. 61 nt. 249.
K. Broekhuijsen, De zwarte-ogen-meesters. Een onderzoek naar de stijl en iconografie van een groep Noordnederlandse miniaturisten rond 1500. Dissertatie GU Amsterdam. [s.l.] 1997. P. 51.
K. van der Hoek, 'Ave Maria, gratia plena', in: Kunstschrift 46 (2002), nr. 6, p. 22-29. afb. 23, 25.
P. Buijnsters, 'Ulco Proost (1885-1966) als boekverzamelaar', in: Uitgelezen boeken 12 (2008) 3, p. 1-26 afb. op. p . 6-7 (fol. 15v-16r), p. 18-19 (fol. 127v-128r).
K.H. Broekhuijsen, The masters of the dark eyes. Late medieval manuscript painting in Holland. Turnhout 2009. (= Ars nova 10). p. 29 nt. 92 , p.36 nt. 133.
Beijers; Utrecht; Purchase; 19671107-19671108; ca. no. 1281.
Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberHSS: Hs 5 J 27Translate