Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue

More >List of digitized titles
>Feeling lucky
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleEen ghedenck-boeck, het welck ons leert aen al het quaet en den grooten moetwil van de Spaingnaerden en haren aenhanck ons aen-ghedaen te ghedencken ... /Translate
AuthorDuym, Jacob
Translate
TypeBookTranslate
ImprintGhedruckt tot Leyden : by Henrick Lodowijcxszoon van Haestens Translate
PlaceLeiden 1606 Translate
PublisherHaestens, Henrick Lodewijcxsoon van Translate
Year1606. Translate
Techniqueill. Translate
Size19 cm Translate
AnnotationOngepagineerd.
Bevat met eigen titelp. en katernsignering: 1. Een Nassaushce Perseus, verlosser van Andromeda, ofte de Nederlandsche Maeght. 2. Benoude belegheringe der stad Leyden, uyt bevel des machtighen conincx van Hispaingnen, in den jaere 1574. haer aen-ghedaen : ende het wonderbaerlijck ontset daer op den derden dagh Octobris 1574 ghevolght. 3. Het moordadich stuck van Balthasar Gerards, begaen aen den doorluchtighen prince van Oraingnen. 1584. 4. Belegheringhe der stadt Antwerpen, by den prince van Parma uyt crachte van sijne conincklijcke majesteyt van Hispaignen, in den jaere 1584 : mitsgaders het droevich overgaen der selver stadt. 5. De cloeck-moedighe ende stoute daet, van het innemen des Casteels van Breda en verlossinghe der stad : onder het beleyd van den hoogh-gheboren prins graeff Mauritz van Nassau, &c. 6. Een bewys dat beter is eenen goeden crijgh, dan eenen gheveynsden peys : midsgaders t'gene ghebeurt is inden jaere 1600.
Titelp. stuk 1 abusievelijk Nassaushce.
Imprint: Ghedruckt tot Leyden, by Henrick Lodowijcxszoon van Haestens, in den jaere. 1606. (Titelp. 2-3, 5-6: Ghedruckt tot Leyden, by Henrick Lodowixsoon van Haestens, int jaer 1606. Titelp. 4: Ghedruckt tot Leyden, by Henrick Lodowixsoon van Haestens, in den jaere 1606.)
Collational formula: *-3*:4, A-G:4, A:4, b-i:4, A-H:4, A-G:4, A-G:4 (B3 abusievelijk A3), A-G:4, [H]:1.
Illustrations: O.m. portret van de auteur (diepdruk / intaglio printing)
Also available in online version.
Translate
LocationUtrechtTranslate
Call numberS qu 988Translate