Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue

More >List of digitized titles
>Feeling lucky
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleEpistolae eruditorum autographae,Translate
TypeManuscriptTranslate
Size40 cm Translate
AnnotationCite as: Universiteitsbibliotheek Utrecht Hs. 985 (Hs 6 G 22).
Leather binding over pasteboards, kept separately in box.
Leather binding over pasteboards, kept separately in box.
Titel derived from: P.A. Tiele, Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Universitatis Rheno-Trajectinae.
Leather binding over pasteboards, kept separately in box.
No. 16, a letter by Jacobus Janssonius to Adreas Trevisius, dated 1620, is kept in Hs. 1867 (Hs 6 D 22)
Index available on reading room Special Collections.
Leather binding over pasteboards, kept separately in box.
Collection of original letters by and to scholars.
1. Nicolaas de Castro to Hubert van Buchell (1 letter, 1563) -- Johannes Drolshagen to Hubert van Buchell (1 letter, 1573) -- 3. Lambert van der Burch to Hubert van Buchell (2 letters, 1576-1577) -- 4. Levinus Botterus, Phil. Zinsc(grefe?), Antonius Trutius and Ch. Billé to Adriaen van der Burch (4 letters 1691-1604) -- 4. H.S. van der Burch to Lambert van der Burch (5 letters, 1593-1602) -- Johannes Wintershoven to Lambert van der Burch (3 letters, 1594-1595) -- 7. Georgius Ramus to Lambert van der Burch (1 letter, 1610) -- 8. Timon van Wou to Lambert van der Burch (1 letter, undated) -- 9. Joa. Steph. de Wit to Arnoldus Buchelius (6 letters, 1604-1616) -- 10. Heinrich Eppen to Arnoldus Buchelius (2 letters, 1620-1632) -- 11. Arnoldus Buchelius to Caspar. Barlaeus (5 letters, 1626-1633) -- 12. Lambertus Barlaeus to his son Jacobus (1 letter, 1577) -- 13. Caspar Barlaeus to his brother Jacobus (1 letter, 1592) -- 14. Caspar Barlaeus to Cornelis van der Myle (1 letter 1631) -- 15. Johann Anton Barvitius to Johannes Matthias Wacker von Wackenfels (2 letters, 1591-1592) -- 17. Ahassuerus Pollio to Adriaen Cool (1 letter, 1629) -- 18. Gisbertus Voetius to Johann Heinrich Hottinger (3 letters, 1640-1653) -- 19a. Isaac Gruterus to Cornelis Booth (1 letter, undated) -- 19b. -- Meinardus Schotanus to Cornelis Booth (1 letter, 1641) -- 20. Gregorio Mayans y Sisca to Janus Andreas Hultman (1 letter, 1756).
Letter by Ch. Billé to Adriaen van der Burch in French.
P.A. Tiele, Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Universitatis Rheno-Trajectinae. I. Trajecti ad Rhenum / Hagae Comitis 1887. P. 236.
H. Beckering Vinckers, 'Geuzenliederen van Caspar Barlaeus Sr. En een en ander over de Van Baerles', in: Bijdragen en mededeelingen Gelre 35 (1932), p. 126-150. p. 148-150 (uitg. van brief van Caspar Barlaeus Sr aan Jacobus Barlaeus).
P.M.M. Geurts, 'Kleingoed in drieën', in: Uit bibliotheektuin en informatieveld. Opstellen aangeboden aan D. Grosheide bij zijn afscheid als bibliothecaris van de Rijksuniversiteit te Utrecht. Onder red. van H.F. Hofman, K. van der Horst & A.H.H.M. Mathijsen (Festschrift D. Grosheide). Utrecht 1978, p. 120-138. (= Bibliotheek en documentatie 3). p. 125-126 (uitgave van brief van Lambertus vander Burch aan Hub. Buchelius, 24.10.1577).
A. Hulshof & P.S. Breuning, 'Brieven van Johannes de Wit aan Arend van Buchel en anderen', in: Bijdragen en mededeelingen van het Historisch Genootschap 60 (1939), p. 87-208. p. xxx nr. 17, 21, 25, 28, 34, 41.[Hulshof 1918 MM] p. XVIII-XIX nr. 31, pl. 31 [brief van N. de Castro]
P.O. Kristeller, Iter Italicum. Accedunt alia itinera. A finding list of uncatalogued or incompletely catalogued humanistic manuscripts of the Renaissance in Italian and other libraries IV (alia itinera II): Great Britain to Spain. London etc. 1989. p. 382.
J. Pollmann, Een andere weg naar God. De reformatie van Arnoldus Buchelius (1565-1641). Amsterdam 2000 (ook verschenen als proefschrift UvA: Another road to God, [s.n] 1998, ook verschenen als: Religious choice in the Dutch Republic. The reformation of Arnoldus Buchelius (1565-1641), Manchester 1999). p. 196 nt. 21, 198 nt. 29, 201 nt. 42, 221 nt. 135, 173 nt. 49, 181 nt. 97, 182 nt. 98.
Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberHSS: Hs 6 G 22 folTranslate