Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue

More >List of digitized titles
>Feeling lucky
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleEpistolae eruditorum autographae,Translate
TypeManuscriptTranslate
Size40 cm Translate
AnnotationCite as: Universiteitsbibliotheek Utrecht Hs. 985 (Hs 6 G 22).
Leather binding over pasteboards, kept separately in box.
Leather binding over pasteboards, kept separately in box.
Titel derived from: P.A. Tiele, Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Universitatis Rheno-Trajectinae.
Leather binding over pasteboards, kept separately in box.
No. 16, a letter by Jacobus Janssonius to Adreas Trevisius, dated 1620, is kept in Hs. 1867 (Hs 6 D 22)
Index available on reading room Special Collections.
Collection of original letters by and to scholars.
1. Nicolaas de Castro to Hubert van Buchell (1 letter, 1563) -- Johannes Drolshagen to Hubert van Buchell (1 letter, 1573) -- 3. Lambert van der Burch to Hubert van Buchell (2 letters, 1576-1577) -- 4. Levinus Botterus, Phil. Zinsc(grefe?), Antonius Trutius and Ch. Billé to Adriaen van der Burch (4 letters 1691-1604) -- 4. H.S. van der Burch to Lambert van der Burch (5 letters, 1593-1602) -- Johannes Wintershoven to Lambert van der Burch (3 letters, 1594-1595) -- 7. Georgius Ramus to Lambert van der Burch (1 letter, 1610) -- 8. Timon van Wou to Lambert van der Burch (1 letter, undated) -- 9. Joa. Steph. de Wit to Arnoldus Buchelius (6 letters, 1604-1616) -- 10. Heinrich Eppen to Arnoldus Buchelius (2 letters, 1620-1632) -- 11. Arnoldus Buchelius to Caspar. Barlaeus (5 letters, 1626-1633) -- 12. Lambertus Barlaeus to his son Jacobus (1 letter, 1577) -- 13. Caspar Barlaeus to his brother Jacobus (1 letter, 1592) -- 14. Caspar Barlaeus to Cornelis van der Myle (1 letter 1631) -- 15. Johann Anton Barvitius to Johannes Matthias Wacker von Wackenfels (2 letters, 1591-1592) -- 17. Ahassuerus Pollio to Adriaen Cool (1 letter, 1629) -- 18. Gisbertus Voetius to Johann Heinrich Hottinger (3 letters, 1640-1653) -- 19a. Isaac Gruterus to Cornelis Booth (1 letter, undated) -- 19b. -- Meinardus Schotanus to Cornelis Booth (1 letter, 1641) -- 20. Gregorio Mayans y Sisca to Janus Andreas Hultman (1 letter, 1756).
Letter by Ch. Billé to Adriaen van der Burch in French.
P.A. Tiele, Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Universitatis Rheno-Trajectinae. I. Trajecti ad Rhenum / Hagae Comitis 1887. P. 236.
H. Beckering Vinckers, 'Geuzenliederen van Caspar Barlaeus Sr. En een en ander over de Van Baerles', in: Bijdragen en mededeelingen Gelre 35 (1932), p. 126-150. p. 148-150 (uitg. van brief van Caspar Barlaeus Sr aan Jacobus Barlaeus).
P.M.M. Geurts, 'Kleingoed in drieën', in: Uit bibliotheektuin en informatieveld. Opstellen aangeboden aan D. Grosheide bij zijn afscheid als bibliothecaris van de Rijksuniversiteit te Utrecht. Onder red. van H.F. Hofman, K. van der Horst & A.H.H.M. Mathijsen (Festschrift D. Grosheide). Utrecht 1978, p. 120-138. (= Bibliotheek en documentatie 3). p. 125-126 (uitgave van brief van Lambertus vander Burch aan Hub. Buchelius, 24.10.1577).
A. Hulshof & P.S. Breuning, 'Brieven van Johannes de Wit aan Arend van Buchel en anderen', in: Bijdragen en mededeelingen van het Historisch Genootschap 60 (1939), p. 87-208. p. xxx nr. 17, 21, 25, 28, 34, 41.[Hulshof 1918 MM] p. XVIII-XIX nr. 31, pl. 31 [brief van N. de Castro]
P.O. Kristeller, Iter Italicum. Accedunt alia itinera. A finding list of uncatalogued or incompletely catalogued humanistic manuscripts of the Renaissance in Italian and other libraries IV (alia itinera II): Great Britain to Spain. London etc. 1989. p. 382.
J. Pollmann, Een andere weg naar God. De reformatie van Arnoldus Buchelius (1565-1641). Amsterdam 2000 (ook verschenen als proefschrift UvA: Another road to God, [s.n] 1998, ook verschenen als: Religious choice in the Dutch Republic. The reformation of Arnoldus Buchelius (1565-1641), Manchester 1999). p. 196 nt. 21, 198 nt. 29, 201 nt. 42, 221 nt. 135, 173 nt. 49, 181 nt. 97, 182 nt. 98.
Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberHSS: Hs 6 G 22 folTranslate