Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue

More >List of digitized titles
>Feeling lucky
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleGeestelijke liederen, 1652-1669 /Translate
AuthorLodensteyn, Jodocus van
Translate
TypeManuscriptTranslate
Techniquenotated music Translate
Sizeapproximately 175 x 135 mm Translate
AnnotationTitle from: P.A. Tiele, Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Universitatis Rheno-Trajectinae.
Only fol. 1r ("Almagtig vaderlief die mij van kintsbeen aen"; melody: "Onder de linde groene ...") with musical score.
Blank leaves between fol. 123-124; fol. 127 blank.
Autograph.
"Toesang der vromen in het vaderland ..." later published in: J. van Lodensteyns Uyt-spanningen, behelsende eenige stigtelyke liederen en andere gedigten, verdeeld in vier deelen ..., 1676.
"De verlossinge des Heeren der Vereenigde Nederlanden 's jaers 1629." (fol. 54r-57r), (Incipit: "O! Utrecht doe gy 't vuyrige lant ...") -- "Toesang der vromen in het vaderland op den voorsang van Gerardus Holckenburgh en Maria van Waalre op hare reyse nae Oostindien." (fol. 67v-70r), (Incipit:"Laat uw gena Genadig Heer! ontbinden") -- "Aldus song D. Samuel Doreslaar op Matth. 27:45-47. 'K sag in uw hooghste nood ..." (fol. 113v-114r).
Collection of religious songs, psalms and meditations.
Cite as: Universiteitsbibliotheek Utrecht Hs 7 E 4.
White parchment binding.
P.A. Tiele, Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Universitatis Rheno-Trajectinae. I. Trajecti ad Rhenum / Hagae Comitis 1887. P. 320.
White parchment binding.
H. Florijn, "Een vergeten dominee in een onbekend handschrift", In: Reformatorisch Dagblad, 30 augustus 2018.
White parchment binding.
Utrecht, UB Hs 7 E 4
White parchment binding.
White parchment binding.
Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberHSS: Hs 7 E 4Translate