Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat

More >List of digitized titles
>Feeling lucky
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleSelf-strydt : dat is krachtighe beweginghe van vleesch ende gheest, poëtischer wijse vertoont in den persoon ende uyt de gelegentheyt van Joseph ten tijde hy van Potiphars huys-vrouwe wert versocht tot overspel Translate
TypeBookTranslate
ImprintTot Middelburgh : gedruct ende te koop by de Weduwe van Jan Pietersz vande Venne,Translate
Year1625.Translate
Size23 cm Translate
AnnotationMuseum Catsianum 1, 81 Also available in online version. Schriftmatighe beschrijvinghe ... met eigen titelblad (Sinne-beeld, de heymenisse ende eyghenschap des christelicken self-stryts ...; ex. 132 B 7 dl 1: Sinne-beelt ..., 1620). Imprint: Tot Middelburgh, gedruct ende te koop by de Weduwe van Jan Pietersz vande Venne, woonende op den houck vande nieuwe Beurse inde nieuwe Druckery. Anno 1625. (Titelblad van Sinne-beeld: Tot Middelburgh, ghedruckt by Jan Pietersz. vande Venne, cunst ende bouckdrucker, woonende op den houck vande nieuwe Beurse, in de Schildery-winckel. Anno 1625. Titelblad van Sinne-beelt: Tot Middelburgh, ghedruckt by Hans vander Hellen, voor Jan Pietersen van de Venne, woonende op den houck van de nieuwe beurse, inde Schildery-winckel, anno 1620.). Translate
LocationUtrechtTranslate
Call numberLBKUN RAR LMY Cats 1Translate