Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat

More >List of digitized titles
>Feeling lucky
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleStukken betreffende Arent van Buchel (Arn. Buchelius) en leden zijner familie Translate
AuthorBuchell, Arend van, Translate
TypeManuscriptTranslate
Imprint[Cologne],Translate
Year1587-1621.Translate
Size325 x 210 mm Translate
AnnotationTitle derived from: P.A. Tiele, Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Universitatis Rheno-Trajectinae. 1. Huwelijksvoorwaarden van Valentyn vander Voort en Claesken van Voorst, gedateerd 25 sept. 1587. Gecollationeerd afschrift van 1603 (1 folded leaf) -- 2. Brief van Everhard van Voorst aan zijn zuster Claesken van Buchel [=Claesken van Voorst, hertrouwd met Arent van Buchel], Delft, 23 nov. 1597 (1 folded leaf) -- 3. Acte betreffende aankoop van land onder Bunschoten door Geertruyt van Voorst, huisvrouw van Dr. Evert Vorstius te Delft, 1598. Gecollationeerd handschrift. (1 volume (8 unnumbered pages)). Pages 1-2 contain some autobiographical notes by Arend van Buchell up to 1638 in Latin -- 4. Machtiging van Arent van Buchel om gemeld land onder Bunschoten namens Evert Vorstius over te dragen etc., 1598 (1 leaf) -- 5-6. Brieven van de executeurs van het testament van Hubrecht van Buchel aan Arent van Buchel te Keulen, gedateerd 6 sept. en 8 okt. 1599 (2 folded leaves) -- Machtigingen aan Arent van Buchel om lijfrenten te innen voor Arnoldus van Siegen en zijn erfgenaam Tilmannus Gymnick genaamd Maubach te Keulen, gedateerd 1602 en 1607. Met een brief van Tilmannus Gymnick aan Arent van Buchel, gedateerd 15 juli1607. (no. 7: 1 folded leaf; no 8: 1 folded leaf, no. 9 inserted) -- 10. Brief van Vincent du Trieulx aan zijn neef Arent van Buchel betreffende pachtsommen (1 folded leaf) -- 11. Kwitantie van Cornelis de Goyer aan Arent van Buchel als "Raet van de O.I. Comp. (1 leaf) -- 12. Brief van Adolfus Vorstius aan zijn oom Arent van Buchel omtrent verkoop van land etc., 6 nov. 1621. (1 folded leaf). Collection of documents concerning Arend van Buchell and some members of his family. Cite as: Universiteitsbibliotheek Utrecht Hs.1324 (Hs 6 F 11). Conveyance; Utrechts Archief; 18810510. No. 7-9 in Latin. J.Staal, 'Over de natuurkunde des geheel- als. Afwijkende getallen in Hs. -U', in: W-mail, 3 (2002) 2 (kopie). Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberHSS: Hs 6 F 11 folTranslate