Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record

More >List of digitized titles
>Feeling lucky
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleEnige afschriften en genealogische aantekeningen /Translate
AuthorBuchell, Arend van
Translate
TypeManuscriptTranslate
Size200 x 160 (170 x 105) mm Translate
AnnotationTitle based on: P.A. Tiele, Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Universitatis Rheno-Trajectinae.
Contents a.o.: p. 1-8: Landrecht vande Over Betuwe -- p.9-19: [Proclamation by king Philip III of Spain on the Twelve Years' Truce, dated 18th September 1607] -- p. 21-43: Genealogie van het oude ende magtige geslacht van Weesemale -- p. 44-52, 58-68: Extracten vuyt de Geldersche leenregesten etc. -- p. 69-73: Genealogical notes on the Van den Eijnde family -- p. 74-75: inventaris vande clenodien ende ornamenten, quae conservantur in sacristia sive thesauria ecclesiae Trajectensis, facta ano. 1497 17 mensis Aprilis ...
Some extracts from various sources and genealogical notes
Cite as: Universiteitsbibliotheek Utrecht 1323 (Hs 5 H 1).
Conveyance; Utrechts Archief; 18810510.
Conveyance; Utrechts Archief; 18810510.
Parchment binding, mackle.
Conveyance; Utrechts Archief; 18810510.
P.A. Tiele, Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Universitatis Rheno-Trajectinae. I. Trajecti ad Rhenum / Hagae Comitis 1887. P. 314.
Parchment binding, mackle.
G. Brom, 'Middeleeuwsche kerksieraden', in: Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht 26 (1900), p. 237-324. p. 247-248 (tekstuitgave p. 74-75: Inventaris van den Dom, 17-4-1497).
Parchment binding, mackle.
Parchment binding, mackle.
Parchment binding, mackle.
Parchment binding, mackle.
Parchment binding, mackle.
Conveyance; Utrechts Archief; 18810510.
Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberHSS: Hs 5 H 1Translate