Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record

More >List of digitized titles
>Feeling lucky
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleResolutie ende besluyt vande Heeren Staten Slants van Hollant, opte provisionele vergaderinge vande Hooft-innegelanden van Rijnlandt, mitgaders tbesoinge vande zelve, tot beslechtinge vande oneensheyden uytstaende tusschen de Burgemeesteren ende Regierders der stadt Leyden ter eenre, ende Dijcgrave ende Heemraden ter andere zijden, mitte resolutie vande Heeren Staten daer op gevolcht.Translate
TypePamphletTranslate
ImprintLeyden : gedruct opt Raedhuys der zelver Stede Translate
PlaceLeiden 1591 Translate
PublisherRaedthuys, opt. Translate
Year1591. Translate
Size21 cm Translate
AnnotationBinding note: L oct 2859 dl 8
Van Someren 153
Imprint: Ten bevele van die vande Gerechte der voorschreven stadt Leyden, gedruct opt Raedhuys der zelver stede inden jare 1591.
Collational formula: A-D:4.
Also available in online version.
Translate
LocationUtrechtTranslate
Call numberL oct 2859 dl 8Translate