Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue

More >List of digitized titles
>Feeling lucky
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleBan ende edict by forme van proscriptie uuytghegaen ende gedecreteert by onsen ... coninck tegens Wilhelm van Nassau, prince van Oraignien, als hooft, beruerder ende bederver van tgeheel Christenrijck, ende namentlijck van dese Nederlanden: waerby een yegelijck geaucthoriseert wordt van hem te beschadigen, offenderen ende uuyter weerelt te helpen, mit loon ende prijs voorden genen die des doen, oft daer toe assisteren sullenTranslate
TypePamphletTranslate
LocationUtrechtTranslate
Call numberS oct 1482 (Rariora) dl 8Translate