Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat

More >List of digitized titles
>Feeling lucky
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleVerklaringe vande heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, op de ordonnantie vande successien.Translate
TypePamphletTranslate
ImprintIn 'sGraven-hage, : by de weduwe, ende erfgenamen van wylen Hillebrandt Jacobsz van Wouw ...,Translate
Year1658.Translate
Sizein-4. Translate
AnnotationVerschenen in verzamelingen plakkaten uitgevaardigd door het Hof van Holland. Short title catalogue Netherlands, 852757530 Translate
LocationUtrechtTranslate
Call numberL qu 417 dl 7Translate