Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue

More >List of digitized titles
>Feeling lucky
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleCatalogus of naamlyst van schilderyen, met derzelver pryzen zedert een langen reeks van jaaren zoo in Holland als op andere plaatzen in het openbaar verkogt :Translate
AuthorHoet, Gerard
Translate
TypeBookTranslate
ImprintIn 'sGravenhage : by Pieter Gerard van Baalen [etc.] Translate
Place's-Gravenhage 1770 Translate
PublisherGaillard, Johannes Translate
Year1752-1770. Translate
Size21 cm Translate
Notexxviii als xxiii, 684 als 484, 708 als 608Translate
AnnotationDl. 3 o.d.t.: Catalogus of naamlyst van schilderyen, met derzelver prysen, zedert den 22. Augusti 1752, tot den 21. November 1768, zo in Holland, als Braband en andere plaatzen in het openbaar verkogt ... ; zynde hier agter gevoegt: Catalogus van een gedeelte van 't vorstelyk kabinet schilderyen, van zyne doorl. hoogheid, den Heere Prince van Orange en Nassau ... / uitg. door Pieter Terwesten.
ex. WRT:144-91-92: aanwezig dl. 1-2
ex. WRT:144-91-92: titelblad t/m p. 90 van dl. 2 ontbreekt
Imprint: Dl. 1-2: In 'sGravenhage, by Pieter Gerard van Baalen, boek- konst- en kaart-verkooper in de Spuystraat op den hoek van 't Gortstraatje 1752. (Dl. 3: In 'sGravenhage, by Johannes Gaillard, boekverkoper in de Veenestraat. 1770.)
Also available in online version.
Translate
LocationUtrechtTranslate
Call numberAA oct 412Translate